07.10.2019

Tallinn viib läbi koolikiusamise teemalise konverentsi „Märkan ja sekkun“

9. oktoobril 2019 algusega kell 11 toimub Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3) konverents „Märkan ja sekkun“, mille eesmärgiks on toetada kiusamise ennetustööd koolides. Ürituse korraldajaks on Tallinna Haridusamet.

Uuringud näitavad, et sõltuvalt vanuseastmest on Eestis koolikiusu kogenud iga viies, mõnes koolis või kooliastmes isegi iga neljas laps. Näiteks 2018. aastal Eestis läbi viidud uuringu EU Kids Online järgi on kiusamist kogenud 23% ehk ligi neljandik küsitletud lastest. 

„Turvalise ja sõbraliku keskkonna olemasolu nii kodus, koolis kui ka ühiskonnas laiemalt on laste arenguks väga olulised,“ ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Täiskasvanutel on kiusu ennetamisel oluline roll, nende otsused ja tegevused mõjutavad laste ja noorte heaolu igapäevaselt. Seepärast on vajalik, et ka koolide direktorid ja spetsialistid, kes selle teemaga peavad põhiliselt tegelema, saaksid tuge ning võimaluse probleemi üle üheskoos arutleda.“

Konverentsil „Märkan ja sekkun“ jagatakse senist parimat kogemust kiusu ennetuse- ja sekkumise vallas, tutvustakse vastavaid programme ning nendega liitumis- ja laienemisvõimalusi, räägitakse kiusu mõjust ning tagajärgedest.

Ürituse avab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, sõnavõtuga esinevad Riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski, SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar, programmi „Kiusamisest vabaks!“ koolide koordinaator Aleksandra Munts-Avajõe, Tartu Ülikooli hea kooli projektijuht Mari-Liis Nummert, Tervise Arengu Instituudi VEPA projektijuht Anita Baumbach ja Lasnamäe Gümnaasiumi ning Tallinna Inglise Kolledži esindajad.

Paljud Tallinna koolid on juba rakendanud kiusuennetusprogramme „Kiusamisest vabaks!“, KiVa või VEPA käitumisoskuste programmi. Tartu Ülikooli Eetikakeskus on välja töötanud mängu „Väärtuste avastajad”, mida koolid saavad kasutada lastega väärtusarutelude läbiviimiseks ja sotsiaalsete oskuste õppimiseks. Lisaks korraldab Eetikakeskus õpetajatele konverentse ja koolitusi, välja on töötatud tunnustusprogramm „Hea kool kui väärtuspõhine kool“.

Konverentsi „Märkan ja sekkun“ korraldaja Tallinna Haridusamet soovib, et kiusamise ennetusega tegeleksid aktiivselt kõik linna koolid ning turvalisema õppekeskkonna saavutamisse oleksid kaasatud kõik osapooled. 

Lisainfo:

Age Tamm
Tervisedenduse vanemspetsialist
Hariduskorralduse osakond
Tallinna Haridusamet
Estonia pst 5a, Tallinn 10143
+372 6404 010, age.tamm@tallinnlv.ee

 

Taustainfo:

HBSC* 2017/18. uuringu järgi on kaasõpilaste poolset kiusamist vähemalt ühe korra viimasel paaril kuul kogenud kolmandik, 35% 11–15-aastastest õpilastest. 15% vastajatest on kiusamist kogenud korduvalt, st kaks korda kuus või sagedamini. Kiusamise ohvriks satuvad poisid ja tüdrukud sama sageli ning see väheneb oluliselt vanuse kasvades. Enam esineb kiusamist vene õppekeelega koolides.

Ka 2018. aastal Eestis läbiviidud uuringu EU Kids Online järgi on kiusamist kogenud 23% küsitluses osalenud lastest. Sarnaselt HBSC uuringule on kõige rohkem kiusamisega kokku puutunud 11-12–aastased vastajad ning vene lapsed on kiusamist kogenud märgatavalt rohkem kui eesti lapsed.

Praegu on Eestis kiusamise ennetus- ja sekkumisprogramme mitmeid. 2017. aasta veebruaris valmis Kiusamisvaba Haridustee Eest liikumise liikmete koostöös kiusamisvaba haridustee kontseptsioon. Kiusamisvaba haridustee liikumise liikmete ringi kuuluvad täna Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, Tervise Arengu Instituut, MTÜ NÜ TORE, MTÜ Vaikuseminutid ja Õpilasesinduste Liit. Liikmed veavad ennetus- ja sekkumisprogramme nagu „Kiusamisest vabaks!“, KiVa, käitumisoskuste mäng VEPA, meelerahuharjutused, rõhutatakse väärtuskasvatuse põhimõtteid ning kaasatakse õpilasi turvalisema õppekeskkonna saavutamisse.

* HBSC ehk Health Behaviour in School-aged Children on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) egiidi all läbiviidav rahvusvaheline kooliõpilaste uuring, mis toimub igal neljandal õppeaastal enamikus Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas

 

 

 

 

Uudise rubriigid: