09.08.2017

Tallinn võrdsustab taas lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate palgad

Tallinna Linnavalitsus võttis 9. augusti 2017 istungil vastu otsuse võrdsustada lasteaiaõpetajate palga alammäärad koolide pedagoogidega. Palgatõusu saavad ka õpetaja abid ning huvikoolide ja kutseõppeasutuste pedagoogid.

Linnavalitsus nõustus 30. juuni 2017 istungil tehtud ettepanekuga, et üldhariduskoolide, huvikoolide ja kutseõppeasutuse pedagoogide töötasu alammäärad tõusevad 1050 euroni alates 1. septembrist 2017 ning võttis vastu otsuse võrdsustada lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetajate palkadega.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinnas lasteaia- ja kooliõpetajate alampalgamäärad hoitud võrdsetena juba aastaid. „Väärtustame lasteaiaõpetajate tööd samamoodi kui kooliõpetajate tööd ning leiame, et nad väärivad ka vastavat tasu,“ rääkis Kõlvart. „Lasteaia pedagoogide palk tõuseb 1. septembrist 958 eurolt 1050 eurole. Samuti peame väga oluliseks õpetaja abide panust ning tõstame nende palka 510 eurolt 560 eurole.“

Kõlvart lisas, et lasteaia- ja kooliõpetajate palkade võrdsustamiseks ja õpetaja abide palgatõusuks eraldatakse linnaeelarve reservfondist lisaks palgatõusuks juba kavandatud vahenditele veel 820 000 eurot. Üldhariduskoolide pedagoogide palgad kaetakse riigieelarvelistest vahenditest.

Tallinna linn on tõstnud lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetajate abide palku igal aastal. Viimati tõusis lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palk 2016. aasta septembris.

Esmakordselt võrdsustas Tallinn lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetajate palkadega enne masu 2006. aastal ja nii on see järjepidevalt olnud siiani. Kümne aasta eest oli pedagoogi palk 7000 krooni ehk 447 eurot, nüüdseks on see tõusnud enam kui 600 euro võrra.

 

Foto on illustratiivne

Uudise rubriigid: