01.12.2016

Tallinna 2017. aasta eelarve läbis esimese lugemise

Neljapäevasel Tallinna Linnavolikogu istungil läbis esimese lugemise linna 2017. aasta eelarve.

Eelarve eelnõu kohaselt on linna 2017. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumahuks 655 338 132 €, mis on 58 293 940 € ehk 9,8% enam kui 2016. aasta täpsustatud eelarves kavandatud.

„Tallinna linna 2017. aasta eelarve on kahtlemata investeeringute eelarve, milles on esikohale seatud hariduse edendamine ning ühistranspordi ja teedevõrgu arendamine,“ ütles linnapea ülesandeid täitev Taavi Aas, „hariduse valdkonna investeeringuteks on kavandatud 29,7 miljonit eurot, ühistranspordile üle 25 miljoni euro ning teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks 51,7 miljonit eurot. Kokku on investeerimistegevuseks eelarves ette nähtud 166,4 miljonit eurot.“

Esimese lugemise lõpetamise poolt hääletas 42 volinikku, vastu oli 13 ning erapooletuks jäi viis linnavolikogu liiget.