20.02.2018

Tallinna 21. Koolis avati Baltimaades esimene Lego innovatsioonistuudio

Tallinna 21. Kool avas 20. veebruaril 2018 Baltimaades esimese LEGO innovatsioonistuudio. Tegu on ühega kaheksast innovatsioonilaborist, mis Tallinna projekti #EduInnoLab raames haridusasutustesse luuakse.

Projekt #EduInnoLab on abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul ellu kutsutud selleks, et luua linna haridusasutustele võimalus katsetada tulevikku vaatavaid õppeviise. „Me ei tea, milline on elu viie, kümne või viieteist aasta aasta pärast, kuid lapsed tuleb selleks võimalikult hästi ette valmistada. Olulised on seejuures mõtestatud õppimine ja loovuse arendamine, mida toetavad ka rajatavad innovatsioonilaborid,“ rääkis Belobrovtsev. „Laborites proovitakse, kuidas innovaatilisi seadmeid ja meetodeid õppetöös rakendada ning head lahendused leiavad koha koolide ja lasteaedade õppekavades.“

Lego Innovatsioonistuudio (LEGO Education Innovation Studio ehk LEIS) – on terviklik käed-külge klassiruumilahendus, kus õppimine toimub turvalises ja innovatiivses keskkonnas. Õpetaja on seal juhendaja, kes suunab õpilasi probleemipõhistele väljakutsetele ning annab praktilise eluga seotud projektitöid. Stuudio tegevusi saab lõimida enamiku õppeainetega.

Tallinna 21. Kooli direktor Meelis Kond selgitas, et tehnoloogialabori rajamisega soovib kool luua õpilastele ja õpetajatele 21. sajandi metoodikaid ja vahendeid rakendava õpikeskkonna, mis toetab digi-, tehnoloogia ja inseneeriavaldkonna pädevuste ning lõimitud õppe arendamist. „Tallinna 21. Koolis on loodud uus põhikooli õppesuund: ettevõtlus-robootika ning tehnoloogialabori tööle rakendumine toetab igati õppesuuna ja õppekava arendamist,“ ütles Kond. „Tehnoloogialabor on funktsionaalne, mobiilne, igale vanusele sobiva mööbli ja temaatilise sisustuse ning paindliku tehnilise lahendusega, mille disainikontseptsioon lähtub Lego Education Innovation Studio nõuetest.“

Koolijuht loodab, et LEGO kompetentsikeskusest saab kogukonna keskpunkt, kuhu on kaasatud kool, õpetajad, vanemad ja ettevõtted, andes õpilastele 21. sajandi oskused.

Tallinna Haridusameti juhitava projekti #EduInnoLab kontseptsioon toetab tänapäevaseid digipädevuste saavutamise eesmärke. Lähtutud on koolide ja Tallinna haridusalastest prioriteetidest, riiklikust õppestrateegiast ning muutuva õpikäsituse (MÕK) põhimõtetest. Projekti raames avatakse Tallinna üldhariduskoolides kaks Lego innovatsioonistuudiot, kaks Makeblock’i stuudiot, üks aerokool ja üks liitreaalsuse stuudio ning lasteaedades kaks roboaeda. Uuendusmeelsete koolide ja lasteaedade kogemusi loodab linn laiendada ka teistesse haridusasutustesse.

Pildid Lego innovatsioonistuudio avamisest 

Lisainfo:

Rainer Rannala
Üldosakonna juhataja
Tallinna Haridusamet 
Tel: 6404503, 5272668
E-post: Rainer.rannala@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: