26.06.2019

Tallinna Endla lasteaed oli Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile praktikabaasiks

Tallinna Endla lasteaed alustas koostööd lapsevanema Pille Riin Kauri eestvedamisel Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga (TTK) ja oli sel kevadel praktikabaasiks neljale tudengile perioodil aprill-juuni 2019. TTK erinevate lähetülesannetega praktika läbimised andsid meie argitegevustesse lisaväärtust ja sõbralikku kriitilise sõbra mõõdet, läbi lapse tervise prisma. Lapsed ja personal kohanesid praktikantidega kiiresti ning kolleegid hindasid nende panust praktikaperioodil meie majas väga suure väärtusega.

Krõlli rühmas toimetas Loren Mendes, kes oli lapsehoidja eriala tudeng ja oli Endlas perioodil 22.04-24.05.2019. Samuti pakkus Loren osavõtlikku partnerlust lasteaia sündmuste läbiviimisel Endla lasteaia aiafestivalil ja kevad-talgutel, mis sellesse perioodi jäid. 

A7T06496.jpg

Terviseedenduse erialal õppiv Tea Tambur tegutses perioodil 02.05.2019- 30.05.2019 ja sai aidata kaasa meie ühiste sündmuste õnnestumisele ja pakkuda partnerlust lastele ja meeskondadele laste ülelinnaliste sündmustel osalemisel. Tea eestvedamisel jõudis lasteni ka põnev põrandamäng "Aga mina", mis meeldis lastele väga ja inspireeris õpetajaid seda edaspidi kasutama õppetöö rikastamisel ka iseseisvalt. Põrandamängu said mängida Mesimummu ja Sipsiku rühma lapsed.

IMG_7288.jpg

Tegevusteraapia üliõpilased Helen Kruusmaa ja Marita Türkson olid Endlas perioodil 20.05-09.06.2019 ja vaatlesid laste arengutaset ning said läbi viia ka peenmotoorika teste, joonistusteste ning anda nende põhjal õpetajatele tagasisidet. Lisaks muudele ühissündmustele, millest tudengid osa said, oli Marital võimalus pakkuda partnerlust lasteaia õppejuhile ja viiele Sipsiku rühma lapse viies koos läbi koostöö-robootikapäeva Vääna Viti kodus, millest võib saada iga aastane jätkuv koostöö traditsioon.

65675906_2327650614220802_690289540404871168_n.jpg

Oleme õnnelikud ,et meil õnnestus jagada oma õpiruumi noorte rõõmsate laste tervisele orienteeritud ettevõtlike noorte inimestega. Kelle panus praktikaperioodil lõi uusi lisaväärtusi laste päeva õnnestumisele.  Täname kõiki praktikante panustamise eest ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, avatud koostöise dialoogi ja , praktikabaasiks olemise esmakordse kogemuse eest, jätkuvate koostöö kohtadenid uuel õppeperioodil!

Tänutundega Endla lapsed, pered ja meeskond!