14.09.2020

Tallinna Endla lasteaed alustas koostöös Tallinna Kunstikooliga käesoleval õppeaastal huvihariduse programmi 4-7 aastastele lastele

Käesoleval nädalal alustati Tallinna Endla lasteaias koostöös Tallinna Kunstikooliga loodud huvihariduse programmi 4-7 aastatstele lastele, mis kestab 14.09.2020 – 31.05.2021.

Huvihariduse piloodi käigus sündinud mudeli raames võimaldatakse 4-7 aastastel  Endla õpiruumi lastel osaleda Tallinna Kunstikooli algõppe õppekavadel neljal õppesuunal:

 KUNST JA KESKKOND

 LOOV ENESEVÄLJENDUS

 KUNST JA KULTUURSUS MEIE ÜMBER

 KUNST JA LIIKUVAD VORMID

Rakendatava huvihariduse mudel ja tänased õppekavad on loodud 1,5 aastase koostöö tulemusena, kuhu on olnud kaasatud Endla lasteaed, MTÜ Endla Koostöökogu , Tallinna KOV esindaja läbides avalike teenuste delegeerimise ja koosloome programmi, kus huvihariduse mudelile sai antud esialgne disain (aprill-juuni 2019) viited tehtust on leitavad siin:  Endla lasteaed osales avalike teenuste delegeerimise ja koosloome programmis , Endla lasteaed läbis avalike teenuste arenguprogrammi .

Peale koosloome programmi läbimist kaasati partnerorganisatsioon Tallinna Kunstikool ning sotsiaalministeeriumi avalike teenuste delegeerimise  programmi raames (aprill 2019 juuni 2019), määrati piloodi arenduseks  2 koosloome disainerit, kellega koostöös on toimusid 1x kuus juhtrühma töökoosolekud pilootprogrammi ellu rakendamiseks (juuni 2019  jaanuar 2020)

Piloodi ülesehitusele ja õppekavade arendusele on oma sisendi andud:

  • Tallinna Kunstikool http://www.tallinnakunstikool.ee/ direktor Märt Sults, E-post: Mart.Sults@tallinnakunstikool.ee

  • Tallinna Endla Lasteaed http://www.tallinn.ee/est/endla/ direktor Grüüne Ott,  E-post: Gruune.Ott@endla.edu.ee  

  • Tallinna Kesklinna Linnavara osakonna juhataja - Angela Reinlaid, E-post: angela.reinlaid@tallinnlv.ee

  • MTÜ Endla Koostöökogu, Johnny Calderon ja Liina Sügis e-post: endlakogu@gmail.com

  • Sotsiaalministeeriumi teenuste delegeerimise programmi www.koosloome.ee  disainerid: Jaan Aps jaan@storiesforimpact.com , Rasmus Pedanik rasmus@bioneer.ee , Maris Jõgeva maris@koosloome.ee

  • Kaasatud on olnud juhtiv pedagoogid: Liina Sügis (info - ja kommunikatsiooni MA, meediaõpetuse ja digiplatvormi Eliis.ee arendaja), Kersti Kuusk – ( muusik, helilooja produtsent, 15 aastase praktikaga huvikooli õpetaja, Eesti Alushariduse pedagoog 2019), Elisabet Koit – Alushariduse pedagoog, , Tallinna aasta noor õpetaja 2020, kes on omandanud Suurbritannias, Montessori MCI 4-7a rahvusvahelise juhendaja sertifikaadi ja omab 5 aastast Brisbane (Austraalia) Montessori juhendaja praktikat

  • Tallinna Kunstikooli ja Tallinna Endla lasteaia  pedagoogiline personal Tallinna Endla lasteaed 12 inimest, Tallinna Kunstikooli 10 inimest

Huvihariduse piloodi esmane testimine koostöös Tallinna Kunstikooliga , kestis oktoober 2019 kuni jaanuar 2020, antud mudelit on pärjatud aastal 2020 Tallinna haridusruumis järgmiste tunnustustega:

Tallinna Haridusamet on otsustanud toetada käesoleval õppeaastal 2020/2021, projekti pilootprojektina ajavahemikus 14.09.2020-31.05.2021. Antud ajavahemiku ringijuhendajate  tööjõukulu rahastatakse linnakassast  ja kinnitatud huviringi hind on 10€ üks suund  ja 20€ neli suunda.

Huvihariduse õppekavad katavad lasteaia õppekava väliseid valdkondi pakkudes võimalust 4 suunal süvenemiseks ning kunstialast algõppe võimalust 4-7 aastastele lastele.  Pilootprojekti õppetegevused viiakse ellu  lasteaia õppekava järgsete õppetegevuste välisel ajal.

Õppeaasta lõpuks on eeldatavasti juhtgrupi poolt välja töötanud mõõdikute süsteem huvihariduse kvaliteedi mõõtmiseks lasteaedades (mis kaardistab laste arengu eeldused ja erinevate haridusruumide õmblusteta õpiteekonna lapsele nt lasteaiast kunstikooli jne). Mõõdikute süsteemi välja töötamisse kaasatakse Tallinna Haridusameti huvihariduse ja projektis osalevate lasteaedade alushariduse kuraatorid, üksuste juhid ja juhtiv pedagoogid ning programmis osalevad lapsed ja lapsevanemad.

Loodame, et meie poolt loodud mudel ja praktika aitab edaspidi, korrastada huviharidusmaastikku, kus tegevustulemina on pedagoogiliselt dokumenteeritud ja kajastatud õppija areng ning edenemine, mis võimaldab disainida organisatsioonide üles individuaalset õpiteekonda lapsele.