18.12.2020

Tallinna Ettevõtlusamet jätkab uuel aastal Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistusena

Seoses muudatustega linna ametiasutuste struktuuris muutub 1. jaanuarist 2021 Tallinna Ettevõtlusameti nimetus. Tallinna Ettevõtlusamet jätkab seniste ülesannete täitmist Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistusena.

Linna ettevõtlusteenistuses jätkavad tööd tänase Tallinna Ettevõtlusameti struktuuriüksused. Ettevõtluse arendamise osakond kannab 1. jaanuarist 2021 nime Tallinna linna ettevõtluskeskus ning jäätmehoolduse osakonna uus nimetus on ringmajanduse osakond. Turismiosakonna, tarbijakaitse osakonna ja kohalike maksude osakonna nimetused ei muutu.

Linna ettevõtlusteenistus täidab järgmisi ülesandeid:

  • loob arengueeldused ettevõtluseks;
  • turundab Tallinna kui puhke-, konverentsi- ja äriturismi sihtkohta;
  • korraldab Tallinna jäätmehooldust ja edendab ringmajandust;
  • täidab reklaamimaksu maksuhalduri ülesandeid;
  • juhendab, nõustab ja teeb järelevalvet ning lahendab kaebusi tarbijakaitse valdkonnas;
  • korraldab linna osalemist eraõiguslikes juriidilistes isikutes.

1. jaanuarist 2021 tööd alustavasse Tallinna Strateegiakeskusesse koonduvad lisaks Tallinna Ettevõtlusameti baasil moodustatavale ettevõtlusteenistusele ka linna finantsteenistus, personaliteenistus, digiteenistus ja kommunikatsiooniteenistus ning luuakse linna strateegilise planeerimise teenistus.

Uudise rubriigid: