14.05.2021

Tallinna Filharmoonia annab veebikontserdi „Vaikus. Elu. Südametunnistus”

Näha taas Tallinna vanalinnas arvukalt inimesi, nii kohalikke kui ka linnakülalisi lähedalt ja kaugelt – just sellele ootusele on pühendatud Tallinna päeva kontsert „Vaikus. Elu. Südametunnistus”. Kontsert on tasuta ning seda saab vaadata 15. mail kell 14.00 Tallinna Filharmoonia kodulehel.

Kontserdi avab abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Esinevad Kadri Toomoja (orel) ja Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Tõnu Kaljuste.

Kavas on Georg Philipp Telemanni avamäng-süit „Rahvad” (Völker-Ouverture), Ēriks Ešenvaldsi „Ookeani hääl” (Voice of the Ocean) orelile ja keelpillidele, Tõnu Kõrvitsa „Passacaglia” ning Pēteris Vasksi sümfoonia nr 1 „Hääled” (Voices).

Georg Philipp Telemann (1681–1767) on Tallinna 802 aasta pikkust ajalugu arvesse võttes pigem uuema aja muusika looja. Ta tegutses Saksamaal 18. sajandil – ajal, mil Tallinn oli tuntud Euroopa jõuka kaubalinnana, Vene tsaari Peeter I eestvedamisel rajati Kadrioru loss ja park ning vanalinna ja mere vahelisel maaribal kujunes välja Kalamaja piirkond. Tollases Revali linnapildis võis kohata rohkesti eri rahvuste esindajaid, kelle saabumist mere ja kaubanduse lähedus igati soosisid. Telemann tegi tähelepanekuid tollase Euroopa kirevast linnapildist ja kirjutas meeldejäävaid näiteid ka muusikasse. Kontserdil kõlavas avamäng-süidis „Rahvad” on helilooja tabavalt iseloomustanud türklasi, šveitslasi, moskoviite, portugallasi, samuti rändurite truid kaaslasi hobuseid – nii reipaid kui ka vaevatuid.

Dirigent Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester teevad kummarduse ka lõunanaabritele. Esiettekandele tuleb Tõnu Kõrvitsa „Passacaglia”, mis on pühendusteos Läti ühele olulisimale ja rahvusvaheliselt tuntuimale heliloojale Pēteris Vasksile tema hiljutise 75. sünnipäeva puhul. Pēteris Vasksi esimene sümfoonia „Hääled” on kirjutatud aastal 1991, kui eestlased, lätlased ja leedulased seisid ühiselt Balti ketis ning võitlesid kõik koos ja igaüks eraldi välja oma riigi iseseisvuse. Vasks on öelnud, et uus algus oli keeruline ning tema sümfoonia puudutab kõige olulisemaid teemasid: elu, igavik ja südametunnistus. Tema looming on inspireeritud loodusest, rahvamuusikast ja Läti ajaloost.

Läti uue põlvkonna heliloojalt Ēriks Ešenvaldsilt on kontserdil kavas keskkonnasõnumiga teos „Ookeani hääl” orelile ja keelpilliorkestrile, mis annab hääle looduse kontrastidele. Teos viib kuulajad valgusaastate kaugusele keskaegsest vanalinnast ning kontserdi alguses kõlanud Telemanni muusikast. Kuid ka see on Tallinna rahvaste hääl.

Kava:

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Avamäng-süit “Rahvad” (Völker-Ouverture)

Avamäng / Ouverture
1. ja 2. menuett / Menuet 1 & 2
Türklased / Les Turcs
Šveitslased / Les Suisses
Moskoviidid / Les Moscovites
Portugallased / Les Portugais
Komberdajad ja jooksjad / Les Boiteux & Les Coureurs

Ēriks Ešenvalds (s 1977)
“Ookeani hääl” (Voice of the Ocean)
orelile ja keelpillidele 

Tõnu Kõrvits (s 1969)
“Passacaglia” (austusavaldus Pēteris Vasksile, esiettekanne)

Pēteris Vasks (s 1946)
Sümfoonia nr 1 “Hääled” (Voices)
Vaikuse hääled / Voices of Silence
Elu hääled / Voices of Life
Südametunnistuse hääled / Voices of Conscience

Tallinna Filharmoonia koduleht: www.filharmoonia.ee