07.10.2016

Tallinna Haridusamet ja Tallinna Ülikool käivitasid õpilaste teadustööde kaasjuhendamise projekti

Tallinna Haridusamet ja Tallinna Ülikool käivitasid ühiselt õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise pilootprojekti, kus koos õpetajatega juhendavad õpilasi ka ülikooli magistrandid. 6. oktoobril viidi läbi esimene ühisseminar, kus räägiti kaasjuhendamise mudelitest ning osalejate rollidest.

Kaasjuhendamise pilootprojekt kutsuti ellu selleks, et toetada üldhariduskoolide õpetajaid uurimistööde juhendamise pädevuste kujundamisel. Kaasjuhendamise süsteemi rakendamisega kasvavad gümnaasiumiõpetajate teadmised uurimistööde läbiviimisest ja juhendamisalane võimekus ning tõuseb õpilaste uurimistööde kvaliteet. Üliõpilased saavad juhendamise kogemusi ning õppejõud arendavad oskust juhendada õpilastest ja üliõpilastest koosnevaid uurimisrühmasid. 

Pilootprojekti partneriteks on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut ja digitehnoloogiate instituut, Tallinna Haridusamet ning kuus kooli (Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tallinna 21. Kool).

Kavandatavad uurimistööde teemad on näiteks „Õpilaste emotsionaalne ja psühholoogiline eneseväljendus läbi joonistamise“, „Õppija mudeli koostamine ja testimine MOOC kursusele“, „Uussisserändajate laste kohanemine Eesti koolis“, „Aktiivõppe mõju I kooliastmes alusväärtuste kujundajana – õppimine looduskeskustes ja looduskoolides“ jt.

Selleks, et jõuda muutusteni õpilaste uurimistööde juhendamises ning tööde kvaliteedis, on ennekõike vaja saavutada muutused uurimistööde juhendamise viisis.

Tallinna Ülikool kaardistas pilootprojektis osalevate koolide õpetajate koolitusvajadused ja koostab täiendkoolitusprogrammi. Pilootprojekti käigus töötatakse välja kaasjuhendamise mudel, mis arvestab kõigi osapoolte vajadusi ja iseärasusi. Mudelit katsetatakse õppetöös ning seda arendatakse osalejate tagasiside alusel.

Kaasjuhendamise süsteemi toetuseks loodi elektroonne keskkond eKlapper, kuhu üliõpilased, õpilased, õpetajad ja õppejõud saavad sisestada oma teemad. Keskkond tuvastab sarnaste uurimishuvidega osapooled ning „klapitab“ need omavahel. Seejärel moodustatakse uurimisrühmad, mis hakkavad tööle kaasjuhendamise mudelist lähtuvalt.

Esimesel ühisseminaril 6. oktoobril anti ülevaade, millised kaasjuhendamise mudeleid soovitakse projekti raames piloteerida, ühiselt arutletakse õpilaste ja üliõpilaste, õpetajate ja õppejõudude rollide üle kaasjuhendamise protsessis (sh tugisikud, motiveerimine jne).

 

Lisateave:

Viivi Lokk
Tallinna Haridusamet
viivi.lokk@tallinnlv.ee 

Foto on illustratiivne, allikas: http://gettingsmart.com/2016/07/could-online-learning-tools-replace-the-traditional-teacher/ 

Uudise rubriigid: