07.10.2016

Tallinna Haridusamet ja Tallinna Ülikool käivitasid õpilaste teadustööde kaasjuhendamise projekti

Tallinna Haridusamet ja Tallinna Ülikool käivitasid ühiselt õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise pilootprojekti, kus lisaks õpetajatele juhendavad õpilasi ka ülikooli magistrandid. 6. oktoobril viidi läbi esimene ühisseminar, kus räägiti kaasjuhendamise mudelitest ning osalejate rollidest.

Kaasjuhendamise pilootprojekt kutsuti ellu selleks, et toetada üldhariduskoolide õpetajaid uurimistööde juhendamise pädevuste kujundamisel.

„Kaasjuhendamise projektile on  mitmeid ootusi,“ rääkis Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Viivi Lokk. „Loodame et kaasjuhendamissüsteemi rakendamise tulemusena kasvavad ühelt poolt Tallinna gümnaasiumite õpetajate uurimistööde läbiviimise teadmised ja juhendamisalane võimekus ning õpilaste uurimistööde kvaliteet, teiselt poolt kasvavad Tallinna Ülikooli üliõpilaste juhendamisalased pädevused ja suurenevad õppejõudude üliõpilastest ja õpilastest koosnevate uurimisrühmade juhendamise oskused ja võimekus.“ 

Pilootprojekti partneriteks on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut ja digitehnoloogiate instituut, Tallinna Haridusamet ning kuus kooli (Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tallinna 21. Kool).

Kavandatavad uurimistööde teemad on näiteks „Õpilaste emotsionaalne ja psühholoogiline eneseväljendus läbi joonistamise“, „Õppija mudeli koostamine ja testimine MOOC kursusele“, „Uussisserändajate laste kohanemine Eesti koolis“, „Aktiivõppe mõju I kooliastmes alusväärtuste kujundajana – õppimine looduskeskustes ja looduskoolides“ jt.

Selleks, et jõuda muutusteni õpilaste uurimistööde juhendamises ning tööde kvaliteedis, on ennekõike vaja saavutada muutused uurimistööde juhendamise viisis. Tallinna Ülikool kaardistas pilootprojektis osalevate koolide õpetajate koolitusvajadused ja koostab täiendkoolitusprogrammi. Pilootprojekti käigus töötatakse välja kaasjuhendamise mudel, mis arvestab kõigi osapoolte vajadusi ja iseärasusi. Mudelit katsetatakse õppetöös ning seda arendatakse osalejate tagasiside alusel.

Kaasjuhendamise süsteemi toetuseks loodi elektroonne keskkond eKlapper, kuhu üliõpilased, õpilased, õpetajad ja õppejõud saavad sisestada oma teemad. Keskkond tuvastab sarnaste uurimishuvidega osapooled ning „klapitab“ need omavahel. Seejärel moodustatakse uurimisrühmad, mis hakkavad tööle kaasjuhendamise mudelist lähtuvalt.

Esimesel ühisseminaril 6. oktoobril anti ülevaade, millised kaasjuhendamise mudeleid soovitakse projekti raames piloteerida, ühiselt arutleti õpilaste ja üliõpilaste, õpetajate ja õppejõudude rollide üle kaasjuhendamise protsessis (sh tugisikud, motiveerimine jne).

Uudise rubriigid: