06.04.2016

Tallinna Haridusamet kohtus eile Nõmme noortemaja hoolekoguga

Eile, 6. aprillil kohtus Tallinna Haridusamet Tallinna Nõmme Noortemaja hoolekoguga, et rääkida hoolekoguga noortemaja Nurme tn 40 hoone renoveerimisele seatud muinsuskaitse eritingimustest ja leppida kokku edasised sammud.

Nõmme noortemaja tegutseb praegu väga kitsastes oludes ning sealne keskkond ei vasta tänapäeva nõuetele. Praegu on Nõmme noortemaja kasutuses 967 ruutmeetrit, kuid huvikooli toimimiseks ja arenguks on vaja oluliselt suuremat pinda ning kool on ka omal käel otsinud alternatiivseid ruume. Nõmme noortemaja arengukava projektis aastateks 2016-2020 teeb noortemaja Tallinna Haridusametile muuhulgas ettepaneku huvikooli vajadusi rahuldava alternatiivse asukoha leidmiseks. Haridusamet ongi otsimas lahendusi huvikooli õppe- ja töötingimuste parandamiseks.

Kuna Nurme 40 hoone on arhitektuurimälestisena kaitse all ja selle laiendamine ei ole võimalik, pakkus haridusamet ühe võimalusena leida lahendus Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi hoone projekteerimise käigus.

Nurme tn 40 renoveerimise piirangutest rääkis haridusamet huvikooli hoolekoguga kohtumisel jaanuaris 2016. Hoolekogu soovis olla piirangutes veendunud, mistõttu tellis haridusamet hoone renoveerimisele seatavad muinsuskaitse eritingimused. Eritingimuste kohaselt tuleb noortemaja peahoone säilitada ajaloolises mahus ja kaitsevööndis uute ehitusmahtude rajamine pole võimalik. Hilisemad juurdeehitused tuleb kõrvaldada, mis puudutab ka kaitsevööndisse sobimatut autodroomi.

6. aprillil tutvustas Tallinna Haridusamet eritingimusi hoolekogule ning lepiti kokku, et hoolekogu kujundab oma seisukoha noortemaja tuleviku osas 15. aprilliks.

Kuna Nurme tn 40 hoone renoveerimisega väheneks noortemajas oluliselt õppekohtade arv, loodab Tallinna Haridusamet koostöös hoolekoguga leida noortemaja õpilaste ja õpetajate jaoks parimad võimalikud lahendused.

Tallinna Haridusametisse kogunesid omaalgatuslikult ka Nõmme aktivistid, kes soovisid haridusametiga kohtuda. Haridusameti esindajad kuulasid ära ka nende seisukohad.

 

Lisateave:

Tanel Keres
Hariduskorralduse osakonna juhataja
Tallinna Haridusamet
Tel 6404675
tanel.keres@tallinnlv.ee

 

 

Uudise rubriigid: