27.11.2017

Tallinna Haridusamet kutsub kokku õpilasesinduste mõttekojad

Tallinna Haridusamet peab oluliseks, et linna hariduselu kujundamisel saaksid kaasa rääkida ka õpilased. Selleks kutsutakse kokku õpilasesinduste mõttekojad, seda juba teist aastat.

Tänavu korraldatakse mõttekojad piirkondade kaupa kahes koolis, et oleks rohkem aega keskenduda aruteludele ning anda õppureile võimalus omavahel suhelda.

28. novembril koguneb Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis Kesklinna, Pirita ja Lasnamäe koolide õpilasesinduste mõttekoda.

7. detsembril saavad Tallinna Saksa Gümnaasiumis kokku Haabersti, Kristiine, Mustamäe, Nõmme ja Põhja-Tallinna koolide õpilased.

Eelnevalt viidi läbi arutelud õpilasesinduse esindajatega väiksemas ringis, kus selgusid koolide parimad kogemused, mida tutvustada, ja sündisid teemad, millele õppijad soovivad lahendusi leida.

 

Mõttekodade ajakavad

28. november, Tallinna Kuristiku Gümnaasium

12.00-12.15: Sissejuhatus teemasse  

12.15-12.45: Õpilasesinduse parim kogemus (koostöö juhtkonnaga ja õpilasesinduse valimised – Pirita Majandusgümnaasiumi direktor ja õpilasesinduse esindajad)

12.45-13.00: Sissejuhatus teemaaruteludesse

13.00-13.30: Kosutus- ja suhtlemispaus

13.30-14.30: Teemaarutelud rühmades

  1. Kuidas muuta õpilasesinduse tegevus õpilastele nähtavaks? Kuidas valida õpilasesindust nähtavalt? Kuidas motiveerida passiivseid õpilasesinduse liikmeid? Mis on õpilasesinduse liikmeks olemise privileegid? Kuidas õpilasesinduse korraldatud üritusele õppijaid kohale saada? Kuidas erinevad õpilasesindused võiks omavahel koostööd teha? jne
  2. Kuidas muuta õpilasesinduse tegevus õpetajatele ja juhtkonnale nähtavaks? Kuidas õpetajad võiksid toetada õpilasesinduse tegevust? Kuidas õpetajaid kaasata? Millised on ootused õpilasesinduse juhtimisse kaasamise osas?
  3. Millised on õppijate ootused tunnustamise osas nii kooli kui linna tasandil?

14.30-15.00: Kokkuvõtted teemaaruteludest

 

7. detsember, Tallinna Saksa Gümnaasium

12.00-12.15: Sissejuhatus teemasse

12.15-12.45: Õpilasesinduse parim kogemus (õpilasesinduse koostöö juhtkonnaga - Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor ja õpilasesinduse liikmed)

12.45-13.00: Sissejuhatus teemaaruteludesse

13.00-13.30: Kosutus- ja suhtlemispaus

13.30-14.30: Teemaarutelud rühmades

  1. Kuidas muuta õpilasesinduse tegevus õpilastele nähtavaks? Kuidas valida õpilasesindust nähtavalt? Kuidas motiveerida passiivseid õpilasesinduse liikmeid? Mis on õpilasesinduse liikmeks olemise privileegid? Kuidas õpilasesinduse korraldatud üritusele õppijaid kohale saada? Kuidas erinevad õpilasesindused võiks omavahel koostööd teha? jne
  2. Kuidas muuta õpilasesinduse tegevus õpetajatele ja juhtkonnale nähtavaks? Kuidas õpetajad võiksid toetada õpilasesinduse tegevust? Kuidas õpetajaid kaasata? Millised on ootused õpilasesinduse juhtimisse kaasamise osas?
  3. Millised on õppijate ootused tunnustamise osas nii kooli kui linna tasandil?

14.30-15.00: Kokkuvõtted teemaaruteludest

Juuresolev foto on illustratiivne

Uudise rubriigid: