01.04.2020

Tallinna Haridusamet kuulutas välja kevadised hariduskonkursid

Tallinna Haridusamet kuulutas välja konkursid aasta hoolekogu ja õpilase, tegusa õpilasesinduse, noore õpetaja, tervise teo ning parima koostööprojekti valimiseks. Taotlusi osalemiseks saab esitada 26. aprillini.

„Tallinn tänab ja tunnustab haridusala hakkajaid inimesi ja silmapaistvaid tegusid igal aastal, kuid eriti oluline on see raskel ajal, mil vajame üksteise tuge, märkamist ja head sõna kõige enam,“ rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Pealinna haridusasutustes töötab väga palju tublisid inimesi, kes on innustavaks eeskujuks meile kõigile ning väärivad tänu iga päev. Keerulistes oludes kerkib aga eriti selgelt esile missioonitundlikke inimesi, kes teevad oma tööd maksimaalse pühendumisega. Rohkem kui kunagi varem näeme endi ümber ennastsalgavust, innovatiivsust, koostöösoovi ja kompetentsust. Kutsun kõiki üles seda märkama ja esile tõstma.“

Konkursside taotlusi saavad esitada nii Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste personal, õpilasesindused, õpilased, hoolekogud, lapsevanemad kui ka koostööpartnerid.

Konkursi „Aasta hoolekogu 2020“ eesmärgiks on tunnustada Tallinna haridusasutuste hoolekogusid ning väärtustada koostöösuhteid hoolekogudega. Tiitli saab hoolekogu, kes muuhulgas on toetanud laste arengut ja huvisid, soodustanud kogukonnatunnet ja koostöösuhteid ning osalenud haridusasutusega seotud projektides.

„Koostööprojekt 2020“ tõstab esile haridusasutusi, kes tegutsevad üheskoos ning loovad võimalusi laste, õpilaste, õpetajate, lastevanemate või partnerite koostöösuhete rikastamiseks kas riigi piires või rahvusvaheliselt.

Noori pedagooge, kes innustavad lapsi ja noori, on avatud ja koostöövalmis ning on jõudnud võita koolipere ja lastevanemate usalduse, pärjatakse tiitliga „Noor õpetaja 2020“.

Konkursiga „Aasta õpilane 2020“ märgatakse õppureid, kes on oma aktiivse tegutsemisega ettevõtlikud, inspireerivad ning eeskujuks teistele.

Tunnustuse „Tegus õpilasesindus 2020“ saavad õpilasesindused, kes panustavad õpilaste ühtsustunde kujundamisse, pakuvad põnevaid lahendusi õpikeskkonna ja koolielu rikastamiseks ning on õpilaste eestkõnelejaiks.

Tervise tegu 2020 on tervisenõukogu järjepidev ja mõjus tegutsemine lasteaia/kooli tervist toetava õpikeskkonna kujundamisel, sest tervis on väärtuslik igale inimesele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 26. aprill kell 17.00. Taotlusi saab esitada veebis: Konkursside statuudid ja taotluste esitamine 

Rohkem infot Tallinna konkursside kohta leiab Tallinna Haridusameti haridusjuhi käsiraamatust.

Üleriigilisele aasta õpetaja konkursile saab kandidaate esitada 26. aprillini Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel. Lisaks senistele kategooriatele määratakse tänavu riiklik hariduspreemia ka huvialaõpetajale ja antakse välja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat.

Lisainfo:

Madis Annus
Hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
e-post: Madis.Annus@tallinnlv.ee
Tel 6404596

  

Uudise rubriigid: