22.03.2019

Tallinna Haridusamet kuulutas välja kevadised konkursid haridusalal

Tallinn tänab ja tunnustab taas hakkajaid inimesi ja silmapaistvamaid tegusid haridusalal. 18. aprillini 2019 saab esitada taotlusi osalemiseks Tallinna Haridusameti korraldatud konkurssidele aasta hoolekogu ja õpilase, tegusa õpilasesinduse ja noore õpetaja, tervise teo ja parima koostööprojekti valimiseks.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et pealinna haridusasutustes töötab ääretult palju tublisid ja oma töösse pühendunud inimesi, kes kõik on väärt tunnustust ning tänu – iga päev ja igal aastal. „Seepärast on linnal saanud juba kauaaegseks traditsiooniks tunnustada õppeaasta lõpus säravaid isikuid ja tegusid hariduses, kes võiksid olla innustavaks eeskujuks meile kõigile,“ ütles Belobrovtsev. „Siinkohal kutsun ja julgustan kõiki märkama ja tunnustama oma kolleegi, klassikaaslast või tegusaid kollektiive, sest just märkamine, tunnustus ja hea sõna on edasiviivaks jõuks.“ 

Konkursi „Aasta hoolekogu 2019“ eesmärgiks on tunnustada Tallinna haridusasutuste hoolekogusid ning väärtustada koostöösuhteid hoolekogudega. Tiitli saab hoolekogu, kes muuhulgas on toetanud laste arengut ja huvisid, soodustanud kogukonnatunnet ja koostöösuhteid ning osalenud haridusasutusega seotud projektides.

„Koostööprojekt 2019“ tõstab esile haridusasutusi, kes tegutsevad üheskoos ning loovad võimalusi laste, õpilaste, õpetajate, lastevanemate või partnerite koostöösuhete rikastamiseks kas riigi piires või rahvusvaheliselt.

Noori pedagooge, kes innustavad lapsi ja noori, on avatud ja koostöövalmis ning on jõudnud võita koolipere ja lastevanemate usalduse, pärjatakse tiitliga „Noor õpetaja 2019“.

Konkursiga „Aasta õpilane 2019“ märgatakse õppureid, kes on oma aktiivse tegutsemisega ettevõtlikud, inspireerivad ning eeskujuks teistele.

Tunnustuse „Tegus õpilasesindus 2019“ saavad õpilasesindused, kes panustavad õpilaste ühtsustunde kujundamisse, pakuvad põnevaid lahendusi õpikeskkonna ja koolielu rikastamiseks ning on õpilaste eestkõnelejaiks.

Tervise tegu 2019 on tervisenõukogu järjepidev ja mõjus tegutsemine lasteaia/kooli tervist toetava õpikeskkonna kujundamisel, sest tervis on väärtuslik igale inimesele.

Konkursside statuudid ja taotluste esitamine 

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. aprill kell 17.00.

Lisainfo:

Madis Annus
Hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
e-post: Madis.Annus@tallinnlv.ee
Tel 6404596

   

Uudise rubriigid: