20.11.2017

Tallinna Haridusamet tunnustab...

Iga kuu valib Tallinna Haridusamet „Kuu haridusjuhti“ ja „Kuu haridustegu“. Need on tunnustused, mis võimaldavad Tallinna Haridusameti töötajatel märgata ja esitada häid juhte ning silmapaistvaid haridustegusid tunnustamiseks. Oktoobris 2017 esitati tunnustamisele 15 haridusjuhti, kelle seas oli ka Tallinna Endla lasteaia direktor Grüüne Ott.

Kuu haridusjuhile kandideeris oktoobris 2017 15 haridusjuhti, peamised märksõnad kandidaatide esitamisel olid suurepärane eestvedamine, kogemuse jagamine, koostöö. Kandidaatide seas oli ka Tallinna Endla lasteaia direktor Grüüne Ott.

Tallinna Haridusamet tunnustas haridusjuhina oktoobris Tallinna Endla lasteaia direktorit Grüüne Otti mentorprogrammi avaseminaril 3. oktoobril MÕK tegevuse eest, millel oli innovaatiline lähenemine ja haarav sisu.

GrüüneOtt.jpg

Meie lasteaia direktor osaleb sel õppeaastal SA Innove haridusinnovatsiooni meistriklassi koolitusel, mis on loodud eesmärgiga toetada haridusasutuste juhtide isiksuslikku arengut innovatsiooni juhtimisel, hõlmates visiooni loomist, parimate praktikate rakendamist, uuendusvalikute elluviimist, partnerite kaasamist ja lisaressursside leidmist.   

Osalejad kogevad inspiratsiooni õppimisest ja innovatsiooni õppimises, laiendavad oma arusaama mõjusast õppimisest, õpetamisest ja koolist, kasvatavad oma võimekust (sh oskusi) juhtida koosloomist ja muutusi, kaasata vajalikke ressursse, loovad visiooni muutustest, mida soovivad oma haridusasutuses ellu kutsuda, koondavad ideid ning loovad esialgse arendusprojekti kavandi, mida haridusasutuses arendama ning ellu viima hakata, arendavad iseend ja mõtestavad ning planeerivad, kuidas oma meeskonda vastavalt programmi raames eesmärgiks seatud muutustest tulenevatele vajadustele arendada.