10.11.2016

Tallinna Heleni Koolis toimub heategevuspäev

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit tähistab 11. novembril oma 25. sünnipäeva ning sel puhul korraldab Lions Klubi Tallinn Kristiine Heleni Koolis heategevuspäeva.

Heategevuspäev algab kell 10.00 ja lõpeb kell 15. Päeva vältel on võimalus tutvuda kooliga, nautida koos õpilastega inspireerivaid loenguid ja osaleda lustakatel võistlustel. Nii kõneleb Tallinna Heleni Kooli lasteaia ja kõneosakonna juht Klaarika Hiis-Hommuk Heleni Kooli tegemistest, LC Tallinn Kristiine president Aare Renzer tutvustab Lions Klubi Tallinna Kristiine Klubi tegemisi. Ülevaate Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu (EKLVL) ja Heleni kooli koostööst annab EKLVL juhatuse esimees Toomas Sepp. Heategevuspäeva lõpetavad lõbusad võistlused spordisaalis. 

LC Tallinn Kristiine on tänu oma liikmete aktiivsusele olnud tegus alates asutamisest 1995 aastal. Missioonitunne, tähelepanelik ja südamlik suhtumine ümbritsevate inimeste abivajadustesse, hea omavaheline suhtlemine ning klubi siseelu muutmine huvitavaks rohkete põnevate ettevõtmiste, pereliikmete kaasamise ja sellega sujuvalt heategevuslikes üritustes osalemisega on koos hoidnud tänaseks 27 lionit. Võtnud oma hoolealusteks kuulmispuuetega lapsed ja vahendades Kuulmispuuetega Lastevanemate Liidu abil nii rahalisi kui esemelisi väärtusi Heleni koolile, lastelaagrile Rummusaares ja vastavalt klubi otsusele ka üksikutel juhtudel teistele abivajajatele, tunnevad lionid seeläbi, et on andnud ka ise oma panuse ühiskonnas valusate probleemide lahendamisele.

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate sihiks on eelkõige toetada ja nõustada neid peresid, kus kasvavad kuulmispuudega lapsed, samuti tõstatada kuulmispuuetega laste ja nende perede probleemid laiemas avalikkuses.

Tallinna Heleni Kool on kurtide laste vanemate initsiatiivil 1994. aastal loodud munitsipaalkool, kus õpetatakse meele- ja kõnepuudega lapsi (kuulmispuue, nägemispuue, liitpuue, pimekurdid, kõnepuue). Turvalises, kaasaegses ja kooli sihtrühmade erivajadusi arvestavas keskkonnas on õpilastel võimalus realiseerida oma arengupotentsiaali ja omandada võimetekohane haridus.