29.05.2019

Tallinna Humanitaargümnaasium osales Erasmus+ projektis „Hands on art”

Tallinna Humanitaargümnaasium (THG) osales 2019. aastal koos partneritega Austriast ja Hollandist rahvusvahelises õpilasprojektis „Hands on art” (Käed kunsti külge).

Projekti eesmärgiks oli viia õpilased kokku, et arutleda sotsiaalse kaasatuse ja tõrjutuse probleemide üle ning luua kunstiteos, mis paneks vaatlejaid teema üle mõtlema.

Veebruaris toimus projekt esimene osa, kus 12 õpilast 10. ja 11. klassidest lendasid Steenwijki Hollandisse ja 8 õpilast Grazi Austriasse. Austrias olid õpilastega kaasas geograafiaõpetaja Kirsi Kajamäe ja arvutiõpetuse õpetaja Kaja Pello ning Hollandis kunstiõpetuse õpetaja Aavi Levi ja ajalooõpetaja Maarja Lainevoog.

Õpilased osalesid nädala jooksul töötubades ja rühmatöödes. Steenwjiki lennanud õpilased said proovida kätt väitlemises, kuna igal aastal toimub seal „Debati päev”, kus osalevad kõik rahvusvahelisel nädalal osalevad riigid. Eesti ja Hollandi õpilaste kõrval olid väitlemas ka Itaalia, Hispaania, Portugali ja Kreeka õppurid. Nädala tipphetkeks olnud debatt oli THG õpilastele eriti põnev, kuna finaalis toimunud arutelu Itaaliaga teemal „Marihuaana legaliseerimise poolt või vastu” õnnestus tallinlastel ka võita. Lisaks pälvis palavaid kiidusõnu THG meeskonda juhtinud Konstantin Dolski.

Teiseks suuremaks sündmuseks oli kontsert, kus kõik rahvusvahelisel nädalal osalevad noored said esineda ja oma riiki ning selle kultuuri tutvustada. Näha sai nii Hispaania kui ka Kreeka rahvustantse, kuulda mitmeid andekaid muusikuid erinevatest maadest ning elada kaasa omadele esinejatele.

Peale kultuuriürituste koolis said õpilased koolist ka välja. Steenwjiki külastanud õpilased osalesid kummitustuuril kohalikesse metsadesse, külastati Amsterdami ja Texeli saart ning tutvuti saareinimeste kultuuriga. Austriasse sõitnud õpilased tutvusid Grazi linna ja selle lähedal asuvate koobastega.

Lisaks kõigele meeldis õpilastele võimalus praktiseerida saksa keelt. Mõni õpilane, kellel oli olemas pikem saksa keele õppimise kogemus, tõdes rõõmsalt, et vahetusperes elades suhtleski ta vanematega just saksa keeles. Muidugi said noored tutvustada ka oma keelt ja kultuuri ning näha eri maade sarnasusi-erinevusi.

Uus kultuur ja keel polnud aga ainus väljakutse, tuli leida ka ühine keel ning panna kokku pead, et luua teos, mis esindaks grupi arusaamu sotsiaalsest kaasatusest ja tõrjutusest. Enne kunstiteoste valmistamist tehti presentatsioone rühma jaoks tervamatest probleemidest, mis kimbutavad noori ja vanu üle Euroopa. Seejärel valiti meedium, mille kaudu end väljendada, selleks võis olla nii film, foto, skulptuur, maal kui ka laul või performance. Iga grupp suutis üsna kiiresti leida ühise keele ja valmis said väga erinevad ning huvitavad teosed.

Peale meeldivat ja produktiivset nädalat välismaal jäädi ootama aprilli, et vastu võtta Austria ning Hollandi noori. Eestis tuli projektimeeskondadel pead murda hoopis selle üle, kuidas kaasata inimesi ühiskonda ning arendada dialoogi nende vahel. Nädal veedeti THG-s projekti kallal töötades, praktilisi töid tehti nii sees kui ka väljas. Ilus ilm lubas nautida ka ekskursiooni ülikoolilinna Tartusse ja rabamatka Tallinna serval, samuti ühiseid ettevõtmisi peredega vabas õhus. Nädal möödus kiiresti, selle tulemusi saavad õpilased imetleda tänu koolis valminud praktilistele töödele veel aastaid.

Tallinna HumanitaarG Erasmus_garderoobi seinamaal. Foto Maarja Lainevoog.jpg 
Üks töörühm otsustas istutada kooli aeda puu ning sinna juurde kuuluvana teha garderoobi seinamaal.

 

Tekst ja fotod: Maarja Lainevoog, Tallinna Humanitaargümnaasium

Toimetas: Leini Jürisaar

Uudise rubriigid: