13.08.2020

Tallinna Järveotsa Lasteaed saab uue kuue

Sel nädalal alustati rekonstrueerimistöid Tallinna Järveotsa Lasteaias (Järveotsa tee 15). Hoone valmib 2021. aasta septembris.

Abilinnapea Eha Võrk väljendas heameelt, et pealinnas saab järjekordne, ligi 280-le lapsele ette nähtud lasteaed terviklikult renoveeritud „Lasteaia hoone on ehitatud 1978. aastal ning suuremaid renoveerimistöid ei ole seal siiani tehtud. Nüüd aga läbib hoone täieliku uuenduskuuri, mille käigus viiakse hoone vastavusse tänapäevaste normidega,“ rääkis Võrk. „Lisaks tänapäevaste õpitingimuste loomisele on tähelepanu pööratud ka taastuvenergia kasutamisele – lasteaia katusele paigaldatakse päikesepatareid, mis on igati kooskõlas Tallinna valitud teega rohelise pealinna suunas.“

Tallinna Järveotsa Lasteaia U-kujulisena kavandatud hoone koosneb kolmest osast. Ühekorruseline C-korpus ühendab omavahel A- ja B-korpuse kahekorruselist osa. A- ja B-korpustes asuvad peamiselt rühmaruumid ja ujula ning C-korpuses köök, teenindus- ja administratiivosa.

Tallinna Järveotsa Lasteaia projekteeris Novarc Group AS. Ehitustöid teostab OÜ Nordlin Ehitus. Projekti kogumaksumus on 4 miljonit eurot.

Tallinna Järveotsa Lasteaias on kokku 12 rühma, sh kaks sõimerühma, üks eesti õppekeelega rühm, üks eesti-vene õppekeelega rühm (Hea Alguse metoodika), üks tasandusrühm kehapuuetega lastele, üks tasandusrühm kõnepuuetega lastele, neli Hea Alguse metoodika järgi töötavat rühma ja kaks aiarühma.

Uudise rubriigid: