03.03.2016

Tallinna Kannikese Lasteaed tähistab 50. sünnipäeva

Reedel, 4. märtsil 2016 tähistab Tallinna Kannikese Lasteaed oma 50. sünnipäeva aktusega külalistele ja endistele kolleegidele.

Esmaspäeval, 7. märtsil toimub sünnipäevapidu rühmades laste ja lasteavanematega.

Tallinna Kannikese Lasteaed avati 6-rühmalise eesti õppekeelega tavalasteaiana 7. märtsil 1966. Kujunemine erilasteaiaks toimus järk-järgult ajavahemikul 1974-1977. Paarkümmend aastat oli lasteaed tuntud kui logopeediline lasteaed. 1999. aasta põhimääruse alusel said kõneravirühmadest tasandusrühmad kõnehälvetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lastele. 

Lasteaed areneb pidevalt ja seoses muutunud vajadustega avati sügisel arendusrühm.

1. septembrist 2015 on lasteaias 5 tasandusrühma ja 1 arendusrühm. Praegu on lasteaias 74 last. Igas tasandusrühmas töötab lisaks õpetajatele ka logopeed ja arendusrühmas eripedagoog. 

Lasteaed on hinnatud lastevanemate seas professionaalse pedagoogilise ja logopeedilise töö poolest. Olulisel kohal on meeskonnatöö ja koostöö peredega.

 

Irja Keiv
Direktor
www.kannikese.ee

 

 

Uudise rubriigid: