09.09.2016

Tallinna Kanutiaia noortemaja hakkab kandma huvikooli nime

Tallinna linnavolikogu võttis 8. septembril 2016 vastu otsuse, millega nimetati Tallinna Kanutiaia Noortemaja ümber Tallinna Kanutiaia Huvikooliks.

Taotluse nimetuse muutmiseks esitas huvikooli direktor, kuna praegune nimetus Tallinna Kanutiaia Noortemaja on ajale jalgu jäänud ja eksitav, muudetud nimi Tallinna Kanutiaia Huvikool on täpsem ja kõlab keeleliselt paremini.

Tallinna Kanutiaia Huvikooli majas aadressil Aia tänav 12 on laste ja noortega tegeletud juba 1950. aastast, mil see kandis Pioneeride Palee nime. 1990. aastal nimetati asutus ümber Tallinna Kanutiaia Noortemajaks.

Aastatel 1921-1940 oli hoone nimeks Seltskondlik Maja, kus tegutses muuhulgas Konstantin Pätsi eestvõttel klubi Centum, mis ühendas Eesti eliidi hulka kuuluvaid majandus- ja poliitikategelasi. Esimesed andmed hoone kohta pärinevad 1879. aastast.

 

 

Uudise rubriigid: