14.07.2020

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet toetas meie õppeaianduse jätkuprojekti rahaliselt

On hea meel tõdeda, et juba teist aastat on meie lasteaias koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga käimas linnaaianduse projekt, mis on tihedalt seotud lasteaia õppetegevusega.

Eelmisel aastal osales lasteaed pilootprojektis ning tehti hoogsalt algust õppepeenarde rajamisega. Alustati ka kompostimist. Sügisel saime ka märgise „ Kompostiv lasteaed“. Väga suur toetus ja head nõuanded projekti õnnestumiseks olid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt.

Sel õppeaastal oli soov õppeaianduse projektiga jätkata, kuna seda saab tihedalt siduda õppetegevuse, eriti õuesõppega. Eelmisel aastal käima lükatud projekti käigus tekkis juba uusi mõtteid, mida veel teha ning juurde rajada.  Seega sai veebruaris Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile vastav projekt esitatud. Seoses eriolukorraga kogu protsess venis, kuid nüüdseks on siiski rõõmusõnum olemas. Meie poolt esitatud projekt sai 100% rahastuse ning oli üldpunktide (ettenähtud punktid, mida arvestati projekti esitamisega, max 100) arvestuses 8. kohal. Toetust saime 862,96. Summa sisaldas töövahendeid, seemneid, kastmissüsteemi, põõsaid jne.

Kokku oli taotlejaid Tallinnas 98, kellest rahastatud said 37, sh. 21. lasteaeda.

Suured tänud Rohelise Kooli meeskonna liikmetele, kes projekti ette valmistada aitasid!

õppealajuhataja Karin Pero