25.05.2021

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel alustatakse esmaspäeval, 31. mail, Ehitajate tee (Suusa tn - Sõpruse pst) ehk Nõmme tõusu taastusremonttöödega.

Taastusremonttööde käigus uuendatakse Ehitajate tee (Suusa tn - Sõpruse pst) sõidu- ja kõnniteede asfaltkate, vahetatakse välja lagunenud äärekivid ning korrastatakse töömaale jäävad kaevupäised. Teostatakse ka puude hoolduslõikus. Asfaltkate uuendatakse ka Sõpruse pst – Ehitajate tee – Akadeemia tee ringristmikul. Töid teostataks etapiti.

Ehitajate tee jääb tavaliiklusele avatuks ning ehitustöid teostatakse ka öisel ajal, ent ehitustööde ajaks kehtestatakse tänavalõigul ajutised liikluspiirangud. Ajutist liikluskorraldust korrigeeritakse vastavalt tööde etappidele.

Ehitajate tee remonditöid Ehitustöid teostab AS Tariston. Tööde maksumus on 300 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on august 2021.

Head mustamäelased, olete kindlasti märganud, et meie linnaosas käib praegu hoogne tee-ehitus. Samaaegselt Ehitajate tee taastusremondiga teostatakse ka Kadaka tee kapitaalremonti. Ühelt poolt on see kindlasti positiivne, sest tänavu suvel saavad korda kaks meie linnaosa suuremat magistraali. Teiselt poolt aga peavad autojuhid arvestama ajutiste liikluspiirangutega.

Mustamäe Linnaosa Valitsus palub autojuhtidel olla remonditavatel teedel tavalisest veelgi ettevaatlikumad, järgida ajutisi liiklusümberkorraldusi ning võimalusel üldsegi kohendada teeremondi ajaks oma tavapäraseid marsruute nõnda, et need – ajutiselt – ei kulgeks mööda remonditavaid tänavaid.

Teie MLOV

Uudise rubriigid: