03.07.2018

Tallinna Kesklinna Valitsus võtab teenistusse linnakeskkonna osakonna peaspetsialisti

Tallinna Kesklinna Valitsus võtab teenistusse linnakeskkonna osakonna peaspetsialisti (sisuliselt arhitekt, ajutiselt äraoleva ametniku asendaja).

Peamised tööülesanded on:

-          detailplaneeringute lahenduste läbivaatamine ja hindamine;

-          ehitusprojektide detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele vastavuse

      hindamine ning projektide kooskõlastamine;

-          projekteerimistingimuste eelnõude läbivaatamine, hindamine  ja kooskõlastamine;

-          linnaosa elanike ning ettevõtjate nõustamine ehitus- ja planeerimisküsimustes;

-          osalemine linnaosa esindajana ehitusobjektide kasutuseelsel ülevaatustel;

-          linnaosa eelarvest finantseeritavate ehitusobjektide projekteerimise lähteülesannete

      koostamine ja projekteerimise protsessis tellija esindajana osalemine.

Kandidaadilt eeldame:

-          arhitektuuri, planeerimise või sellega sarnases valdkonnas  kõrghariduse omamist;

-          planeerimis- ja ehistusalast tegevust reguleerivate õigusaktide tundmist;

-          ehitisregistris menetlustoimingute läbiviimise kogemust;

-          väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas;

-          vene keele oskust suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;

-          head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust ning kõrget pingetaluvust;

-          algatusvõimet ja loovust;

-          korrektsust ja täpsust asjaajamises;

-          orienteeritust meeskonnatööle;

-          organiseerimisvõimet;

-          head arvuti kasutamise oskust (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid).

Kasuks tuleb:

-          haldusmenetlusega seonduv töökogemus;

-          riiklike ja Tallinna linna õigusaktide tundmine;

-          B-kategooria juhilubade ja isikliku sõiduauto olemasolu.

Omalt poolt pakume:

-          huvitavat ja mitmekesist tööd;

-          põhipuhkust 35 kalendripäeva;

-          enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;

-          asjatundlikku ja meeldivat kollektiivi.

Motivatsioonikiri koos elulookirjeldusega palume saata hiljemalt 6. juuliks 2018 e-posti aadressil siret.telliskivi@tallinnlv.ee

Lisainfo:

linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner, tel 645 7214 või e-post: aigar.palsner@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: