04.12.2015

Tallinna Keskraamatukogus algab kohtumiste sari „Räägi minuga!“

Esmaspäeval, 7. detsembril kell 9.15 toimub Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas (Liivalaia 40) esimene kohtumine sarjas „Räägi minuga!". Avaüritusel osalevad eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevad noored, nendega vestleb Eesti Töötukassa konsultant Marika Ojanurme. Kohtumise teemaks on noorte tööpuudus, selle võimalikud põhjused ja lahendused.

Kohtumisürituste sari „Räägi minuga!“ ärgitab eri rahvustest noori üksteisega suhtlema, et mõista paremini teineteise vaatenurki ja nagu sarja pealkirigi ütleb, üksteisega rääkima. Sarja raames toimub järgmine kohtumine 19. jaanuaril 2016, siis räägib noortega eesti keele oskuse olulisusest Keeleinspektsiooni direktor Ilmar Tomusk.

Kohtumistesari „Räägi minuga!" toimub „Nordplus“ programmi poolt toetatud rahvusvahelise koostööprojekti "CreaDream Forum in Library" toel. Projekti raames viiakse 2015. aasta septembrist kuni 2016. aasta septembrini Eesti, Läti ja Soome raamatukogudes läbi üritusesarju, mille eesmärgiks on edendada lõimumist, üksteisemõistmist ja tolerantsust. Projekti lõpuks valmib juhendmaterjal, mille abil tulevikus edukamalt analoogseid üritusi kultuuriasutustes korraldada.