04.11.2016

Tallinna Keskraamatukogus algab uus kohtumisõhtute sari

Tallinna Keskraamatukogu (Estonia pst 8) rõdusaalis toimuvad novembris ja detsembris temaatilised õhtupoolikud, kus tõmmatakse paralleele tarbe- ja teatmekirjanduse ning ilukirjanduse vahel. Esimene kohtumine toimub neljapäeval, 10. novembril kell 17.30 Tallinna Keskraamatukogu rõdusaalis (Estonia pst 8).

Esimese kohtumise teemaks on „Kool ilukirjanduses“, kus tutvustatakse valikut kirjandusteostest, mis ühel või teisel viisil räägivad koolist, haridusest, õpilastest ja õpetajatest.

Neljapäeval, 8. detsembril kell 17.30 toimub teemaõhtupoolik „Toit ilukirjanduses“, kus kirjandusteoste näidetel arutletakse tegelaste toiduvalikute, söömisharjumuste jms üle. 

Kohtumised viib läbi ajaloolane ja kirjanik Milvi Martina Piir, kes on mitme romaani ja luuleraamatu autor. Ajaloolasena on ta läbi viinud kohtumisi ja seminare, avaldanud artikleid, kirjutanud üldhariduskoolidele ajalooõpikuid, töötanud õppejõuna, teeb järjepidevat kaastööd raadiojaamale Retro FM ning kuukirjale „Diplomaatia”.

Igal kohtumisel annab Milvi Martina Piir ülevaate selle ürituse teema ajaloost ja kujunemisest ning tutvustab, kuidas on seda teemat eri ajastutel ilukirjanduses kajastatud (nt romantismis, realismis). Osalejad on oodatud arutlema tsitaatide, konteksti, tähenduste üle. Soovi korral võivad osalejad omalt poolt tutvustada mõnd antud teemaga haakuvat raamatut.

Teemaõhtupoolikute näol on tegemist viiest kohtumisest (november 2016−aprill 2017) koosneva ürituste sarjaga, kus käsitletakse ilukirjandust uudse nurga alt. Tavapärase ajastu-, žanri- või autoripõhise lähenemise asemel on valitud temaatiline vaatenurk (lemmikloomad, inimsuhted, materiaalne jõukus). Sarja sihtrühmaks on inimesed, kes on seni oma huvi nende teemade vastu rahuldanud peamiselt aime- või tarbekirjandusega lugemisega. Uudse lähenemise eesmärgiks on näidata ilukirjanduses peituvaid võimalusi ning tuua juurde uusi ilukirjanduse lugejaid.

Osavõtt on tasuta ja kõik huvilised on oodatud!

Kohtumiste sarja läbiviimist toetab Eesti Kultuurkapital.