12.05.2017

Tallinna Kihnu Lastaed korraldas koostöös Tallinna Läänemere Gümnaasiumiga spordipäeva

Neljapäeval, 4. mail 2017, toimus Tallinna Läänemere Gümnaasiumi staadionil Tallinna Kihnu Lasteaia spordipäev „Lõbusad stardid“. Spordipäeva korraldamine oli kooli ja lasteaia vaheline esmane koostööprojekt.

Koostööprojekti idee sai alguse mõttest liikuda koos lasteaia lastega õuealalt välja suuremale alale koos sporti tegema. Hea valikuna nägime võimalust kasutada Tallinna Läänemere Gümnaasiumi staadionit. Lasteaed pöördus kooli poole ning saime kooli poolt positiivse tagasiside ning spordipäeva korraldamisse kaasati kooli kehalise kasvatuse õpetaja Oleg Sedletski.

Mitmete kooli ja lasteaia liikumisõpetaja Jekaterina Konnova vaheliste kohtumiste tulemusena organiseeriti üheskoos sportlikud tegevused staadionil, arutleti kasutatavate vahendite ja võimaluse üle. Vabatahtlikena tulid spordipäevale abilisteks kooli 6. klasside õpilased ja tüdrukute kehalise kasvatuse õpetaja.

Spordipäev toimus kolmes eri osas, kuna sooviti tähelepanu pöörata laste võimekusele ja huvile. Eraldi toimusid võistlused sõimerühmadele, 3-5a ja 5-7a aiarühmade lastele. Lisaks osales kõige vanemate laste grupis ka Läänemere Gümnaasiumi keelt kümblev 1.g klass koos oma õpetajaga. Spordipäeval vedas ilmaga, taevas säras päike ja lastel ning õpetajatel oli mõnus võistelda ning tegutseda. Igale rühmale ja 1. klassile oli peale võistlusi kingituseks tänukiri ja pall.

Tallinna Läänemere Gümnaasiumiga on sõlmitud kokkulepe korraldada taas üheskoos spordipäev sügisel. Omalt poolt soovime järgmisel spordipäeval kindlasti kaasata nii korraldusse kui ka osalemisse rohkem kooli õpilasi.

Täname Tallinna Läänemere Gümnaasiumi vastutuleku ja hea koostöö eest spordipäeva korraldamisel! Suur tänu kõikidele rühmadele, õpetajatele ja kohtunikele toreda päeva eest!

Liikumisõpetaja Jekaterina Konnova ja õppealajuhataja Kadri Koort