20.04.2022

Tallinna Kihnu Lasteaed algatas koostöös Lasnamäe Põhikooliga eTwinning projekti. Таллиннский детский сад Кихну запустил проект eTwinning в сотрудничестве с основной школой Ласнамяэ.

Aprilli alguses toimus koostööprojekt „Lihavõtte teemaline loovuse töötuba“. eTwinning keskkonna abil leidis Tallinna Kihnu Lasteaed partnerid Lasnamäe Põhikoolist, ning kaks asutust tegid koos ühise projekti. В начале апреля состоялся совместный проект «Пасхальная мастерская творчества». Используя электронную среду eTwinning, Таллиннский детский сад Кихну нашел партнеров в Ласнамяэской основной школе, и две организации приступили к сотрудничеству.

Kõigepealt tutvustasid õpetajad nii koolis kui ka lasteaias lastele lihavõttetraditsioonid ning selgitasid, kuidas tavaliselt tähistatakse lihavõtteid.  Üheks projekti eesmärgiks oli arendada loovust, seega koolilapsed arutasid koos õpetajaga, mida võiks loovustööna pühade ajal meisterdada, aga teha seda nii, et see meisterdus ja õpetus oleks jõukohane ka lasteaialastele. 1.klassi õpilased pakkusid välja ideid ning koos valiti meisterdamiseks ühine töö, millest valmis ka õppevideo lasteaialaste jaoks. Värvikildude rühma lapsed vaatasid õppevideot, mida saatis Lasnamäe põhikool, ning selle abil meisterdasid jänkusid. Laste arvates olid 1.klassi õpilased väga head õpetajad, kes näitlikustatult ja arusaadavalt seletasid kõik etapid lahti. E-töötuba lasteaialastele pakkus huvi ja elevust. Lastega arutati, et koostööõimalused on erinevad ning ka distantsilt saab väga põnevalt tuttavaks.

Laste meisterdustest valmis e-näitus, millega on võimalik tutvuda siin: https://padlet.com/marina_moltsanov/e_naitus

Täname Lasnamäe Põhikooli koostöö eest.

 

Сначала педагоги познакомили детей с пасхальными традициями, как в школе, так и в детском саду, и объяснили, как обычно празднуют Пасху. Одной из целей проекта было развитие творческих способностей, поэтому школьники обсудили с учителем, что можно сделать в качестве творчества на Пасху, но сделать это так, чтобы эта творческая работа была доступна и детям в детском саду. Ученики 1-го класса предлагали различные идеи из которых общим голосованием выбрали одну, по которой также сняли обучающее видео для детей в детском саду. Дети группы Värvikillud посмотрели обучающий видеоролик, присланный основной школой Ласнамяэ, и смастерили пасхальных зайчиков. По отзывам детей Таллиннского детского сада Кихну, первоклассники были очень хорошими учителями, доходчиво и наглядно объясняли все этапы работы. Электронная творческая мастерская вызвала интерес и положительные эмоции у детсадовцев. С детьми в школе и в саду обсудили, что возможности сотрудничества бывают разные и знакомиться на расстоянии бывает тоже очень увлекательно.

В рамках проекта из творческих работ детей организована электронная выставка, которую можно посмотреть здесь: https://padlet.com/marina_moltsanov/e_naitus

Благодарим за сотрудничество Ласнамяэскую основную школу.

Marina Moltšanov

õppealajuhataja