10.04.2017

Tallinna Kihnu Lasteaed jagas parimat kogemust koolituskonverentsil „Sild lasteaiast kooli“

Kolmapäeval, 22. märtsil 2017, toimus Tallinna Pae Gümnaasiumis koolituskonverents eesti keele õpetamise parimast kogemusest „Sild lasteaiast kooli“. Konverentsil jagasid oma asutuste parimaid kogemusi ja praktikaid eri tasandite spetsialistid nii lasteaedadest kui ka koolidest.

Tallinna Kihnu Lasteaia osalise keelekümbluse meetodil töötava Saarelaidude rühma õpetajad Kristine Tisler ja Anastassia Kuzmina jagasid kogemust teemal „Põnevad tegevused kahes keeles lapsele ja õpetajale läbi päevasõna“.

Tallinna Kihnu Lasteaia kõikides aiarühmades rakendatakse alates sügisest 2016 päevsõna meetodit. Päevasõna võimaldab iga päev siduda lõimitud tegevuse ühe konkreetse sõnaga või sõnapaariga.  Eesti õppekeelega rühmades rakendatakse eesti keelseid ja osalise keelekümbluse rühmades eesti ning vene keelseid päevasõnu. Keelekümbluse rühmades ei ole põhimõtteks päevasõnu tõlkida ühest keelest teise, vaid päevasõna eesmärk on leida konkreetse päeva või tegevusega sobiv sõna, mille abil jõuab laps ise uue seoseni, teadmiseni ja mõisteni.

Päevasõna puhul on kasutusel mitmed erinevad võtted. Rühmades on kasutusel suured ja väikesed pehmest materjalist värvilised tähed, millega lapsed saavad iseseisvalt eeskuju alusel laduda oma päevasõna. Tähti hoiustab iga laps nimelises töökarbis. Samuti kasutatakse päevasõna puhul tähtede peitmist ja otsimist, kirjutatakse päevasõna liivale või mannale, laotakse päevasõna kividest, nööpidest, tammetõrudest.

Kristine Tisler ja Anastassia Kuzmina sõnul tekitas Tallinna Kihnu Lasteaia ettekanne ja esitlus koolituskonverentsil palju elevust ja õhinat. Saalisviibijatele ja kuulajatele meeldis see, kuidas päevasõna abil on võimalik lasteaias õppe- ja kasvukeskkonda ilmestada ning rikastada. Kuulajatelt tuli mitmeid täpsustavaid küsimusi nii esinemise ajal, kui ka peale esinemist ning tunti huvi pehmete tähtede ja rakendavate võtete kohta lähemalt.

Tallinna Kihnu Lasteaia ettekanne on nähtaval Tallinna Haridusameti kodulehel: http://www.tallinn.ee/est/haridusasutused/Koolituskonverents-eesti-keele-opetamise-parimast-kogemusest .


Õppealajuhataja Kadri Koort