09.06.2017

Tallinna Kihnu Lasteaia MÕK-nädal ja Kihnu saarest inspireeritud õuemäng

Tallinna Kihnu Lasteaias toimus 22.-26. mail 2017 MÕK-nädal. Lasteaed liitus Tallinna Haridusameti poolt ellu kutsutud MÕK-kuuga ning koostöös lastevanematega valmis Kihnu saarest inspireeritud õuemäng, mida rakendati MÕK-nädala tegevustes. Kokku toimus õuealal 10 avatud tegevust.

Õuemängu loomise idee ja seeläbi lastevanemate kaasamine sai alguse MÕK-töörühma ajurünnakust. Töörühma liikmed panid kirja erinevaid võimalikke õppimiseviise ja -vorme, lähenemisviise ning võtteid. Välja käidud ideedest sündis mõte luua koostöös lastevanematega Kihnu saare temaatiline õuemäng. Õuemängu kontseptsioon ja idee oli luua erinevaid vahendeid, mida saab soovi ja vajaduse korral liigutada ühest kohast teise või kasutada hoopis teistsugusel otstarbel. Õuemängu mõte seisneb eelkõige selles, et iga rühm saab lähtuvalt vajadusest ja huvist mängida õuemängu just seal kus soovitakse, kas võlumetsas, liivakastis, jalgpalliväljakul või mujal lastele sobivas paigas.

Üheskoos kogu personali hakati MÕK-iks ettevalmistusi tegema aprillikuu alguses. Arutleti ja määratleti erinevate vahendite võimalikud liigid, materjalid, kasutusviisid ja –võimalused, meeskonnad tutvustasid lastevanematele oma rühma ideid ja ettepanekuid. Personali ja lastevanemate abiga soetati ja loodi vahendid: puidust tegevuskeskuste sildid, maalitud kivid (maasikad, putukad, liblikad, kalad, numbrid, värvused, eesti ja vene keelne tähestik), puupakud ja puidust värvilised kettad, Eesti kaart ja Kihnu saare kaart, tahvlid, Kihnu memoriin, värvitud autorehvid, savist lillepott, köied, puidust täring.

MÕK-i raames soovisime lasteaia õueala värvuste osas rohkem Kihnu temaatikaga siduda. Koos lastevanematega sai sõimerühmade aed ja õueala pingid uue ilme – Kihnu seeliku mustri. Lisaks joonistati värvidega asfaldile kabe-male laud ning ka paljude õpetajate nooruspõlve mäng vesi-kallas-maa.

Kivikildude  Kihnu kohvik.JPG

Kivikildude rühma Kihnu kohvik

MÕK-nädalal rakendasid rühmad oma tegevustes mitmeid õuemänguvahendeid, tegevustele läheneti loominguliselt ning rakendati palju ka looduskeskkonnas leiduvat lisaks loodud mänguvahenditele. MÕK-nädalal rändasid matkakottidega Kihnu saarel Liivalaidude lapsed, Värvikildude lapsed olid Kihnu kalamehed, Tormilaidude lapsed tegid õuealale Kihnu kohviku, Tuulekildude lapsed seilasid merel, Saarelaidude lapsed kehastusid Kihnu piraatideks ja otsisid aaret ning ehitasid laevu, Päikeskildude lapsed mängisid Kihnu kivikabet, Pilvekildude lapsed seiklesid koos putukatega Kihnu võlumetsas, Lainelaidude lapsed olid Kihnu kalamehed, Kivikildude lapsed külastasid Kihnu kohvikut ja Vikerkaarelaidude lapsed korjasid õuealalt taimi, meisterdasid raamatud ja tegid Kihnu loodusraamatukogu. Kiidame ja tunnustame kõiki rühmi ning lapsi MÕK-nädalal osalemise eest!

MÕK-nädalal külastas Tallinna Kihnu Lasteaeda 15 teiste lasteaedade õpetajat, 3 lapsevanemat ning kokku vaadeldi 23 tegevust. Täname kõiki külalisi!

Tallinna Kihnu Lasteaed tänab kõiki lapsevanemaid ja lasteaia töötajaid hea koostöö eest!


Õppealajuhataja Kadri Koort