11.05.2019

Tallinna Kihnu Lasteaia ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi keelekümblusrühmade ning klasside tore koostöö sai alguse

Õppealajuhataja Anne-Ly Rumma eestvedamisel sai sel aastal alguse koostööprojekt Tallinna Kihnu Lasteaia ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi keelekümblusrühmade ning klasside vahel.

Tallinna Kihnu lasteaia Värvikildude ja Saarelaidude rühmade koolieelikud käisid 12. aprillil külas Läänemere gümnaasiumis, kus neid võtsid vastu esimeste ja kolmandate klasside õpilased. Läänenemere Gümnaasiumi õpilased esitasid meile kolm eestikeelset näidendit. Peale näidendite vaatamist tegime koos ringkäigu kooli spordisaalides ja sööklas. Meeleolukas külaskäik  lõppes ühise meisterdamisega klassiruumis. Lasteaia lastel meeldisid väga erinevad tegevused koolis, nad tundsid suurt rõõmu kohtumisest kooli õpilastega ja tutvumisest kooliga.

18. aprillil käisid Läänemere esimeste klasside õpilased vastukülaskäigul Tallinna Kihnu Lasteaia Värvikildude ja Saarelaidude rühmades. Värvikildude rühma lapsed esitasid külalistele Laulukootsikus näidendi "Karlsson läheb kooli" A. Lindgreni  lasteraamatu"Karlsson katuselt" ainetel. Etendus möödus meeleolukalt. Pärast etendust mängisime  koos mänge ja tutvusime lähemalt Läänemere Gümnaasiumi õpilastega. Külaskäik lõppes ühise pühademunade värvimisega rühmaruumides. Vahva oli nähameie lasteaia vilistlaste silmis äratundmisrõõmu taaskohtumise üle.

Ootame uusi kohtumisi Läänemere gümnaasiumi õpilastega. Sellised külaskäigud panevad aluse lasteaias käiva lapse soovile rõõmuga kooli minna. Loodame, et ühised kohtumised saavad heaks traditsiooniks.

 Värvikildude rühma õpetaja Urve Ehastu