29.12.2021

Tallinna Kihnu Lasteaia üksteist rühma osalevad heategevusprojektis „Eesti joonistab“

Tuulekillud, Tähekillud, Merelaiud, Päikesekillud, Tormilaiud, Lainelaiud, Saarelaiud, Värvikillud, Liivalaiud, Vikerkaarelaiud ja Kivikillud osalevad projektis „Eesti joonistab“, et koguda raha Tallinna Lastehaiglale mobiilse röntgeniaparaadi ostmiseks.

Iga osalev rühm sai lõuendi, millele luua ühistööna joonistus või maal vabalt valitud teemal. Meie lasteaia rühmade looming on seni olnud suures osas inspireeritud kaunist talveilmast ja jõuludest, kuid on ka rühmi, kes on maalinud oma rühma nime sümboolikast lähtuvalt- näiteks Vikerkaarelaiud. Projektis osalemine annab hea võimaluse lastega meie lasteaia väärtustest ja teiste aitamise olulisusest rääkimiseks. Projekti eesmärk on koguda 200 000 eurot mobiilse röntgeniaparaadi ostmiseks ja selle raames soovitakse teha suurim pilt, mille loomisel osaleb kõige rohkem inimesi ning seeläbi püstitada Guinnessi rekord.
Täname siiralt lasteaia hoolekogusse kuuluvaid lapsevanemaid, kelle eestvedamisel jõuti ideeni, et projektis osaleda ning rühmadele lõuendid soetada. Lisainfot projekti kohta leiab: https://eestijoonistab.ee/
Kellel veel on võimalus ja soov osaleda, saab seda teha, sest projekt kestab seni, kuni kogutakse Guinnessi rekordi jaoks vajalik arv lõuendeid. 

Aitame koos abivajajaid!

Õpetaja Hanna Lopato