14.12.2020

Tallinna Kihnu Lasteaiale anti üle tunnustus "Personaliprojekt 2020"

Tallinna Haridusameti poolt korraldatud aastalõpu juhtimiskonverents on kandnud traditsioone juba 17 aastat. Selle aja jooksul on esinenud enam kui viiskümmend erinevat eksperti ja koolitajat. Konverentsi eesmärk on võimestada juhtimisoskusi ja tuua uut juhtimismaastikul läbi ekspertide haridusasutustesse.

Täna toimunud juhtimiskonverentsi ühe osana tunnustati haridusasutusi personaliprojekti konkursil osalemise eest. Tallinna Kihnu Lasteaed esitas konkursi raames projekti "Kis pusib, sie saab". Projekti väärtuseks võib pidada mitme aasta töö tulemusena valminud omanäolist motivatsioonisüsteemi, mis aitab väärtustada ja tunnustada Tallinna Kihnu lasteaia personali tööd. Oluline on, et lasteaia motivatsiooni töörühma eestvedamisel välja töötatud statuudid on seotud lasteia eripära väljendavate tegevustega: "Kihnu kieleau" läbi tunnustatakse keelekümblusprogrammis head eesti keele tavast kinnipidajat, "Kihnu Tervepuna" on statuut TEL võrgustiku töö toetamiseks,  "Kihnu digitarga" statuut motiveerib personali digitehnoloogias arenegma ja kaasa lööma. "Meite meeskonna " statuut tunnustab meie lasteaia üht väärtust koostööd. Kihnu kibekäsi on õpetaja abisid motiveeriv igakuine rändauhind.
Täname mahuka ja suure töö ära teinud motivatsiooni töörühma juhti, Liivalaidude rühma õpetajat Anne Toomi, kelle eestvedamisel meie statuutidele elu sisse puhuti. Suur aitäh Värvikildude rühma õpetajale Michelle Marie Elisabeth Tiit, kes personaliprojketi konkursi videole stsenaariumi kirjutas ja aitas kaasa meeleolukate klippide valmimisele. Täname alati tegusat Kivikildude rühma õpetajat Mari-Liis Kullamäed, kes kaamera ja drooniga Sinasõbraks saades vajaklikud kaadrid üles filmis ja kokku monteeris. Täname Pilvekildude rühma õpetajaid Kristi Mäge ja Hanna Lopatot ning muusikaõpetajat Anet Vaikmaad, kes koos oma lastega video lõputiitritesse lasteaia hümniga vürtsi lisasid.
Meie tänu väärivad kõik töötajad, kes filmi loomisele kaasa aitasid ja selles osalesid. "Kis pusib, sie saab"- on meie moto,  pusisime ja saime- ülelinnalise tunnustuse Personaliprojekt 2020. 

Täname Tallinna Haridusmaetit meie märkamise ja tunnustamise eest.

Tallinna Kihnu Lasteaia personali nimel
lasteaia direktor Eve.