05.04.2017

Tallinna Kihnu Lasteaias on lõpule on jõudnud koostööprojekt „Eesti - tuhandete saarte maa“

Tallinna Linnamäe Lasteaia eestvedamisel osales Tallinna Kihnu Lasteaed koostööprojektis „Eesti – tuhandete saarte maa“ koos Tallinna Loitsu ja Tallinna Muhu Lasteaiaga. Koostööprojekti ettevõtmised ja tegevused toimusid oktoobrist 2016 kuni märtsini 2017.

Oktoobrist kuni märtsini toimusid erinevad lasteaiasisesed ettevõtmised ja korraldati mitmeid kohtumisi ning üritusi koostöös teiste lasteaedadega. Kihnu Lasteaia rühmad korraldasid detsembris õppekäigu mere äärde, kus üheskoos viidi läbi keskkonna teemaline õuesõppetund, vaadeldi merd ja laevu ning peeti maha üks korralik piknik koos joogi- ja toidumoonaga.

Jaanuaris külastas Tormilaidude rühm Linnamäe Lasteaeda, kus tutvuti laste ja õpetajatega, uudistati mere-teemalist näitust ning mängiti õuealal. Linnamäe Lasteaed tuli seejärel Saarelaidude rühmale külla ning üheskoos osaleti õuesõppe päeval, tehti joogat, meisterdati ning seati üles mere-teemaline näitus.

Veebruaris külastasid Saarelaidude ja Tormilaidude rühmad Loitsu Lasteaeda ning osalesid üritusel „Hiiumaa“. Veebruarikuu keskel osalesid Loitsu Lasteaia rühmad meie lasteaia sõbrapäevapeol ja meisterdasid koos Tormilaidudega flamingosid. Vahetult enne Eesti Vabariigi sünnipäeva külastas Päikesekildude rühm Muhu Lasteaeda ning osales üritusel „Muhu saar“.

13.-17. märtsil 2017 toimus Tallinna Kihnu Lasteaia Tormilaidude, Päikesekildude ja Saarelaidude rühmades "Eesti - tuhandete saarte maa" teemaline nädal. Üheskoos arutleti ja uuriti projekti kuuluvate saarte üle. Millised saared need küll on - meil on Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Kihnu saared. Kui suured või kui väikesed on need saared? Kus küll need saared asuvad, kuidas sinna pääseb ning millega saarel tegeletakse. Üheskoos püüti ka kala, sõideti laevaga saarelt saarele, maaliti Muhu kirja, joonistati rahvariidemustreid ja majakaid, söödi kilu, võid ja leiba. Oli väga tore ja huvitav nädal! Märtsikuus tuli meile külla ka Muhu Lasteaia rühm ning üheskoos uuriti ja arutleti Kihnu saare üle, mängiti meremänge ning lauldi, tantsiti.

29. märtsil toimus koostööprojekti lõpp-kontsert Lindakivi Kultuurikeskuses, kus kõikide lasteaedade lapsed esinesid laulude, tantsude ja luuletustega. Õpetajad koostasid ja kandsid ette saarte teemalisi esitlusi.

Tallinna Kihnu Lasteaiast osalesid koostööprojektis Päikesekildude rühma lapsed ja Elfi Valge, Birgit Pikker, Liina Saagim, Ave Karu, Saarelaidude rühma lapsed ja Kristine Tisler, Anastassia Kuzmina, Olesja Prodanova ning Tormilaidude rühma lapsed ja Heli Heinväli, Victoria Merzlikina, Tatjana Kasevitš.

Projektimeeskond