27.04.2022

Tallinna Kihnu Lasteaias toimus liiklusohutuspäev nii õpetajatele kui ka koolieelikutele

Esmaspäev, 25. aprill oli Tallinna Kihnu Lasteaias eriline, kuna hommikut alustas liiklusohutusteemaline koolitus, kus liiklusohutusreeglitest ja turvavarustusest rääkis Transpordiameti ennetusosakonna spetsialist Darja Lukašenko-Tšistotin.

Päeva esimesel poolel tuletati meelde ja kinnistati põhilised reeglid, kuidas liikluses käituda ja ohutult liikuda. Mängulise õppetegevuse kaudu said lapsed teada, mis vahe on keelu- ja ohutusmärgil, miks on oluline liiklemisel keskenduda ja kuidas õigesti turva- ja ohutusvarustust kasutada. Koolitusel osalesid Merelaidude, Värvikildude ja Tormilaidude rühma lapsed.

Päeva teisel poolel toimus koolitus Laululootsikus ka kõikidele õpetajatele teemal "Liiklusõpe läbiviimine lasteaias“,  kus käsitleti järgmisi teemasid:

  • Liiklusohutus ja -kasvatus – mis see on ja milleks?
  • Lastega juhtunud õnnetused (missugused õnnetused juhtuvad, kirjeldused), paikkonna laste liikumisviisid kui oluline info liikluskasvatusalaste tegevuste kavandamisel koolis. Täiskasvanu eeskuju olulisus.
  • Õigusloome laste liikluskasvatust ja ohutust silmas pidades (liiklusseaduse, sellega kaasnevate määruste ja koolieelse lasteasutuse õppekava tutvustamine).
  • Õppevahendid ja metoodilised abimaterjalid, koostöövõimalused transpordiametiga. E-keskkonna tutvustus.

Mõlemad koolitused olid väga vajalikud ja aktuaalsed, kuna iga inimene on osa liiklusest. Teemad panid mõtlema ning tõestasid veel kord, et igaüks saab panustada õnnetuste ennetamisse. Käitume vastutustundlikult ja oleme eeskujuks ka teistele!

Marina Moltšanov
Tallinna Kihnu Lasteaia õppealajuhataja

Uudise rubriigid: