26.04.2022

Tallinna Kihnu Lasteaias toimus liiklusohutuspäev nii õpetajatele kui ka koolieelikutele. В Таллиннском детском саду Кихну прошел день безопасности дорожного движения для учителей и дошкольников.

Esmaspäev, 25. aprill oli Tallinna Kihnu Lasteaias eriline, kuna hommikut alustas liiklusohutusteemaline koolitus, kus liiklusohutusreeglitest ja turvavarustusest rääkis Transpordiameti ennetusosakonna spetsialist Darja Lukašenko-Tšistotin. Понедельник в Таллиннском детском саду Кихну был необычным, так как он начался с занятия по безопасности дорожного движения в нашем дворе, где Дарья Лукашенко-Чистотин, специалист отдела профилактики Департамента транспорта, рассказала о правилах безопасности дорожного движения.

Päeva esimesel poolel tuletati meelde ja kinnistati põhilised reeglid, kuidas liikluses käituda ja ohutult liikuda. Mängulise õppetegevuse kaudu said lapsed teada, mis vahe on keelu- ja ohutusmärgil, miks on oluline liiklemisel keskenduda ja kuidas õigesti turva- ja ohutusvarustust kasutada. Koolitusel osalesid Merelaidude, Värvikildude ja Tormilaidude rühma lapsed.

Päeva teisel poolel toimus koolitus Laululootsikus ka kõikidele õpetajatele teemal "Liiklusõpe läbiviimine lasteaias“,  kus käsitleti järgmisi teemasid:

  • Liiklusohutus ja -kasvatus – mis see on ja milleks?
  • Lastega juhtunud õnnetused (missugused õnnetused juhtuvad, kirjeldused), paikkonna laste liikumisviisid kui oluline info liikluskasvatusalaste tegevuste kavandamisel koolis. Täiskasvanu eeskuju olulisus.
  • Õigusloome laste liikluskasvatust ja ohutust silmas pidades (liiklusseaduse, sellega kaasnevate määruste ja koolieelse lasteasutuse õppekava tutvustamine).
  • Õppevahendid ja metoodilised abimaterjalid, koostöövõimalused transpordiametiga. E-keskkonna tutvustus.

Mõlemad koolitused on ilmtingimata väga vajalikud ja aktuaalsed, kuna iga inimene on osa igapäeva liiklusest. Teemad panid mõtlema ning veel kord tõestasid, et igaüks saab panustada õnnetuste ennetamisse. Käitume vastutustundlikult ja oleme eeskujuks ka teistele!

В первой половине дня детей обучали на улице, напоминая и рассказывая основные правила поведения на дороге, а также затронули  тему безопасного передвижения. В игровой форме обучения дети узнали, чем отличается запрещающий знак от знака предупреждающего, почему важно быть предельно внимательным на дороге и как правильно пользоваться приспособлениями для безопасности. В обучении приняли участие дети группы Värvikillud, Merelaiud и Tormilaiud.

Во второй половине дня для всех педагогов было проведено обучение на тему «Проведение занятий на тему дорожной безопасности в детском саду». На обучении затрагивались следующие темы:

• Безопасность дорожного движения и образование – что это такое и зачем?

• Несчастные случаи с детьми (какие бывают несчастные случаи, описания), способы передвижения детей в районе как важная информация при планировании занятий по обучению и правилам дорожного движения в школе и саду. Важность примера взрослого.

• Законодательство о дорожном воспитании и безопасности детей (знакомство с законом о дорожном движении, сопутствующие правила и учебные программы дошкольных учреждений).

• Учебно-методические пособия, возможности сотрудничества с Транспортным департаментом (знакомство с электронной средой).

Оба обучения несомненно актуальны и необходимы, так как каждый человек является частью ежедневного движения. Затронутые темы заставили задуматься и еще раз доказали, что каждый может внести свой вклад в предотвращение несчастных случаев. Давайте действовать ответственно и являться примером для других!

Õppealajuhataja Marina Moltšanov