29.04.2022

Tallinna Kihnu Lasteaias valmis õppevideo LAK-kuu raames „Ametid on kõigil meil“. В Таллиннском детском саду Кихну в рамках месяца интегрированного языкового и предметного обучения снят видеоролик „У всех нас есть профессии“.

Aprill on LAK-kuu- lõimitud aine- ja keeleõppe kuu, mille raames kaasasime lapsevanemaid toredasse projekti. Апрель – это месяц интегрированного предметного и языкового обучения (эст.LAK) , в рамках которого мы предложили родителям наших детей принять участие в проекте.

Lõime üheskoos lastevanematele toreda võimaluse tutvustada LAK-kuu raames oma tööd ja ametit lastele eesti keeles. Lapsevanemad salvestasid eestikeelse video, milles nad tutvustasid lühidalt oma ametit. Lastevanemate poolt filmitu monteerisime üheks terviklikuks videoks, mis läks üles meie lasteaia kodulehele. Rühmaõpetajad saavad koos lastega  vaadata õpetlikku videot ja seeläbi näha, et ka nende vanemad räägivad eesti keeles. Lapsevanema eeskuju on motiveerivaks teguriks lastele keeleõppes, see innustab lapsi eesti keelt rohkem kasutama. Lisaks sellele on loodud huvitav ja hariv keeleõppe võimalus ametite teemal.

Videoga saab tutvuda siin: https://www.youtube.com/watch?v=7rpTbfUEOkU

Täname Tallinna Kihnu Lasteaia vanemaid aktiivse osalemise ja loova suhtumise eest!

Tagasiside ja võimalikud küsimused: marina.moltsanov@kihnula.edu.ee

Мы создали прекрасную возможность для родителей познакомить детей со своей работой и профессией на эстонском языке в рамках месяца интегрированного предметного и языкового обучения. Родители записали видео на эстонском языке, в котором кратко представили свою профессию. Затем мы смонтировали все видео в одно целое, из чего получился отличный обучающий ролик профессий, который можно посмотреть на главной странице нашего детского сада. Педагоги групп посмотрят обучающее видео с детьми, которое продемонстрирует, что и родители также говорят по-эстонски. Пример родителей является для детей одним из мотивирующих факторов в изучении языка, побуждает детей больше использовать эстонский язык. Кроме того, на тему профессий создана интересная и познавательная возможность изучения языка.

 Видео можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=7rpTbfUEOkU

 Благодарим родителей Таллиннского детского сада Кихну за активное участие и творческий подход!

 Обратная связь и возможные вопросы: marina.moltsanov@kihnula.edu.ee

 Õppealajuhataja Marina Moltšanov