17.03.2017

Tallinna Kiirabi konverentsil keskenduti erialasele koolitamisele

17. märtsil toimus Tallinna Kiirabi koolituskeskuse 20. aastapäevale pühendatud konverents, mis kandis pealkirja „Investeerime inimeludesse“. Konverents peeti Tallinna Kiirabi peamajas ning koolituskeskuse ruumides (Retke tee 1).

Kõnelejate seas olid lisaks Tallinna Kiirabi juhtivtöötajatele koostööpartnerid nii Eestist kui ka Soomest – esinesid spetsialistid Terviseametist, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusest, Tartu Kiirabist, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast ning Saimaa Rakendusteaduste Ülikoolist (Soome). Konverentsi eesmärk oli anda laiapõhjaline ülevaade kiirabi koolitustegevustest ning tuua välja koolituskeskuse olulisus kiirabitöötajate väljaõppe kvaliteedile. Samuti räägiti koolituse tulevikusuundadest ning näidati koolituskeskuse tänapäevast võimekust.

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et koolitus on kiirabi töös väga oluline osa. Pidevalt tuleb ennast täiendada ja samas end kursis ja vormis hoida. „Tallinna Kiirabi on oma töötajaid pidevalt koolitanud, aga uue kvaliteedi sai see Kiirabi Koolituskeskuse loomisega, mida Tallinna linn ka rahastas. Tuleb aga väga kõrgelt hinnata seda tööd, mida dr Raul Adlas oma meeskonna ja koostööpartneritega koolituse vallas aastate jooksul teinud on“, sõnas abilinnapea Merike Martinson.

„Investeerimine meie inimeste teadmistesse läbi pidevalt areneva koolitustegevuse, annab suurema turvatunde nii meedikule endale kui ka kõigile Eesti inimestele,“ ütles Tallinna Kiirabi peaarst dr Raul Adlas. „Töö kiirabis nõuab töötajalt väga laialdasi teadmisi erakorralisest meditsiinist – tihti peab kiiresti ja õigesti otsustama väga vähese info alusel ja keerulistes tingimustes. Töö on stressirohke ja seotud paljude ohtudega, seetõttu näeme ka vaeva kiirabitöötajate ettevalmistamisega kõigeks selleks. Suurimad võitjad on inimesed, kellele kiirabibrigaad appi tõttab“, sõnas dr Adlas.

Juubeliürituste raames toimusid veel töötoad, päeva lõpetas pidulik osa, kus tänati ja autasustati parimaid.

Tallinna Kiirabi on vanim kiirabipakkuja Eestis, olles õigusjärgne järeltulija 1. aprillil 1941 loodud Tallinna Kiir- ja Vältimatu Abi Jaamale. Praegu on Tallinna Kiirabil 8 tugijaama üle Tallinna ja Harjumaa. 24 õe-, arsti- ja intensiivraviarstibrigaadi teenindab aastas ligi 90 000 kiirabikutset. Lisaks pakutakse meditsiinilist tuge nii suurüritustel, spordivõistlustel ja riikliku tähtsusega konverentsidel/kohtumistel ning teostatakse meditsiinilist transporti. Tallinna Kiirabi koolituskeskus loodi eraldi struktuuriüksusena 3. märtsil 1997.