13.08.2019

Tallinna Kodurahuprogramm kutsub projektikonkursil osalema

Tallinna Linnavalitsus kuulutas välja Tallinna Kodurahuprogrammi 2019. aasta projektikonkursi kolmanda taotlusvooru. Osalema on oodatud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Tallinna elanikud.

„Kodurahuprogrammi eesmärk on Tallinnas rahvussuhete edendamisele ning eri rahvustest inimeste omavahelise suhtlemise tihendamisele kaasa aidata,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „2019. aastal toimub Kodurahuprogrammi projektikonkurss esmakordselt kolme taotlusvooruga, mis annab taotlejatele võimaluse senisest vabamalt projektitegevuste läbiviimise aega valida.“

Mittetulundusliku tegevuse toetamiseks oodatakse projekte põhisuundadele „Noorte ühistegevuse edendamine“ ja „Vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuriürituste toetamine“. Taotluste esitamise tähtaeg 2. september 2019.

Info projektikonkursi tingimuste ja taotlemise võimaluste kohta on kättesaadav Tallinna kodulehel: http://www.tallinn.ee/kodurahu.

Kahes esimeses voorus eraldati 47 projektile toetust kogusummas 143 710 €.

Kodurahuprogrammi 2018. aasta kahe taotlusvooru raames toetati kokku 43 projekti, mis näitab märgatavat kasvu võrreldes eelmiste aastatega ning annab tunnistust selle projektikonkursi populaarsusest.

Tallinna Kodurahuprogrammi projektikonkurss toimub juba kaheteistkümnendat korda.

Uudise rubriigid: