26.05.2017

Tallinna Läänemere Lasteaia 29. lend

Tallinna Läänemere Lasteaias lõpetas 2017 aasta maikuus 29. lend, milles oli lapsi kokku 47, neist 25 tüdrukut ja 22 poissi.

Tallinna Läänemere Lasteaia 29. lend mai 2017.jpgLõpetajad jagunesid kolme rühma vahel – Liitrühm (Orav), I kooliks valmistuv rühm (Siil) ja II kooliks valmistuv rühm (Mäger).

Liitrühmas oli lasteaia lõpetajate ärasaatmispidu 24. mail, kooliteele saadeti 6 last – 4 tüdrukut ja 2 poissi. Liitrühma lapsi valmistasid kooliks ette õpetaja Anne Lehismets ja õpetaja abi Galina Ungurjanu.

I kooliks valmistuvas rühmas oli lasteaia lõpetajate ärasaatmispidu 25. mail, kooliteele saadeti 22 last – 10 tüdrukut ja 12 poissi. I kooliks valmistuva rühma lapsi valmistasid kooliks ette õpetajad Piia Jõeäär ja Reena Säinas ning õpetaja abi Tiiu Metsalo.

II kooliks valmistuvas rühmas oli lasteaia lõpetajate ärasaatmispidu 26. mail, kooliteele saadeti 19 last – 11 tüdrukut ja 8 poissi. II kooliks valmistuva rühma lapsi valmistasid kooliks ette õpetajad Hedi Saar ja Meerike Tiitus ning õpetaja abi Ene Raja.

Muusikaharidust jagas lastele muusikaõpetaja Erika Sõsun. Tema taktikepi all helisevad laste hääled kaunimalt, kui kandlekeeled ja sama hästi on Erikal õnnestunud lapsed õpetada ka tantsima.

Lasteaia liikumisõpetaja Birgit Hromenkov hoolitses laste füüsiliste võimete ja oskuste arenemise eest.

Lapsed esinesid lõpupeol luuletuste, laulude ja tantsudega, esinesid väga hästi, nagu kooliminejatele kohane. Peale esinemist jõudis kätte hetk, kui iga lasteaia lõpetaja sai lasteaia direktorilt Mae Säinaselt lõputunnistuse ja õppealajuhataja Merle Nurmsilt mälestuseks almanahhi lasteaias veedetud aastatest. Almanahhid paneb kokku õppealajuhataja Merle Nurms koostöös rühma õpetajatega. Almanahhide sisu kätkeb endas tegevusi alates sõimerühmast kuni lõpurühmani välja, millest tehakse valik, mistõttu on almanahhi valmimise protsess üsna töömahukas, kuid tulemus vaeva väärt. Almanahhi materjalid trükitakse ja köidetakse trükikojas. Almanahhi kinkimise traditsioon sai alguse kümme aastat tagasi, 2007 aastal 19. lennuga.

Pikaajaline traditsioon on ka puu istutamine lõpetajate poolt lasteaia õuealale. Liitrühma lõpetajad istutasid kanada kuuse, I kooliks valmistuv rühm istutas elupuu ja II  kooliks valmistuv rühm istutas hõbekuuse.

Tuult tiibadesse, 29. lend!Head kooliteed mais 2017.jpg