08.01.2019

Tallinna Läänemere Lasteaia 30. aastapäev

9. jaanuaril 2019 täitub 30 aastat, kui Lasnamäel alustas tegevust Tallinna Läänemere Lasteaed. Toona oli lasteaia nimi Tallinna 135. Lastepäevakodu, nagu enamusel Tallinna lasteaedadel tähistas number nime.

Vana kaardivägi aastast 1989.jpgLasteaia juhatajaks oli avamisel 1989 aastal 9. jaanuaril Mae Säinas, kes töötab Tallinna Läänemere Lasteaia juhi ametikohal ka täna, kui avamisest on möödas 30 aastat. 90-ndate aastate lõpus hakati pealinnas lasteaedu ümber nimetama ja Tallinna 135. Lastepäevakodu valis endale nimeks Tallinna Läänemere Lasteaed, see nimi kinnitati lasteaiale 1999 aasta novembris. Aastate jooksul on muutunud lasteaias ka ametinimetused, täna töötavad lastega rühmas õpetajad ja õpetaja abid, õppe-ja kasvatustegevust juhib õppealajuhtaja ja lastaeda juhib direktor. Lasteaial on 30 aasta jooksul välja kujunenud oma sümboolika ja traditsioonid. 2000 aastal valiti lipu ja logo konkursil nii laste kui töötajate poolt välja lapsevanem Varaku kavand, mille järgi õmmeldud lipp heisati esmakordselt lasteaia lõpupeoks 30. mail 2000. 2003 aastal lauldi lõpupidudel esmakordselt lasteaia laulu, mille autorid on muusikaõpetaja Erika Sõsun, õpetaja Aive Noorma ja direktor Mae Säinas. 2013 aastal valiti konkursil lasteaia maskotiks lapsevanem Suuroru kavandatud hülgepoeg, keda esitleti lasteaia 25. aastapäeva peol 9. jaanuaril 2014. 9. jaanuaril 2015, kui lasteaed sai 26 aastaseks, sai hülgepoeg endale nimeks Länni. Iga algus on raske. Tallinna Läänemere Lasteaia algusaastaks oli 1989 ja sellel aastal lasteaias tööd alustanud inimesed lükkasid töö käima. Nendest töötab lasteaias täna veel kaheksa töötajat: direktor Mae Säinas asus tööle 29.06.1988, õpetaja Krista Heinman asus tööle 02.01.1989, õpetaja Krista Herkül asus tööle 02.01.1989, õpetaja Riina Demus asus tööle 18.01.1989, õppealajuhtaja Merle Nurms asus tööle 01.02.1989, õpetaja Anne Lehismets asus tööle 18.07.1989, õpetaja Sirje Viil asus tööle 28.08.1989, remonditööline Sergey Tretyakov asus tööle 01.11.1988. Kõik nad on töötanud Tallinna Läänemere Lasteaias järjest 30 aastat vahepeal ,,hüppes” käimata. Tallinna Läänemere Lasteaial on üks omapärane ja armas eripära – rühmadel on loomade nimed, õigemini hüüdnimed. Need tekkisid kohe lasteaia teekonna alguses iseeneslikult. Üks kunstnikust lapsevanem maalis iga rühma ukseklaasile ühe looma näo, et lastele oleks huvitavam ja varsti olidki kõik 12 rühma ,,ristitud” uksel oleva looma järgi. Oma rühma ja oma lapse rühma teavad lapsed ja lapsevanemad kõige paremini just looma järgi. Meelsasti kasutavad looma-hüüdnimesid ka lasteaia töötajad. Oma rühma loomaga seotud sümboolika on aktiivselt kasutuses ja rühma uksel olev loom on rühma logol.Rühmade Logod 600px.jpg 

Tallinna Läänemere Lasteaeda on läbi 30-ne tegevusaasta iseloomustanud kunstiõpetuse kõrge tase ja Eesti rahvusliku käsitöö väärtustamine.