13.06.2018

Tallinna Läänemere Lasteaia 30. lend

Tallinna Läänemere Lasteaia lõpetas 2018 aasta maikuus 30. lend, milles oli lapsi kokku nelikümmend kaheksa, neist kakskümmend kuus tüdrukut ja kakskümmend kaks poissi.

30. lend 2018 mai Kelleks tahan saada.jpgLõpetajad jagunesid kolme rühma vahel – Liitrühm (Orav), I kooliks valmistuv rühm (Põder) ja II kooliks valmistuv rühm (Kits).

Liitrühmas oli lasteaia lõpetajate ärasaatmispidu 25. mail, kooliteele saadeti kolm last – kaks tüdrukut ja üks poiss. Liitrühma lapsi valmistasid kooliks ette õpetaja Anne Lehismets ja õpetaja abi Galina Ungurjanu.

I kooliks valmistuvas rühmas (Põder) oli lasteaia lõpetajate ärasaatmispidu 29. mail, kooliteele saadeti kakskümmend kaks last – neliteist tüdrukut ja kaheksa poissi. I kooliks valmistuva rühma lapsi valmistasid kooliks ette õpetajad Sirje Viil ja Kaja Sarap ning õpetaja abi Irina Maljuga.

II kooliks valmistuvas rühmas (Kits) oli lasteaia lõpetajate ärasaatmispidu 30. mail, kooliteele saadeti kakskümmend kolm last – kümme tüdrukut ja kolmteist poissi. II kooliks valmistuva rühma lapsi valmistasid kooliks ette õpetajad Margit Kruusamägi ja Ruth Mättik ning õpetaja abi Marina Tavgen.II KEV-Kitse rühma lõpupeo tort 30.05.2018.jpg

Muusikaharidust jagas lastele muusikaõpetaja Erika Sõsun. Lasteaia liikumisõpetaja Katrin Leipsig hoolitses laste füüsiliste võimete ja oskuste arenemise eest.

Lapsed esinesid lõpupeol luuletuste laulude ja tantsudega, esinesid väga hästi, nagu kooliminejatele kohane. Peale esinemist jõudis kätte hetk, kui iga lasteaia lõpetaja sai lasteaia direktorilt Mae Säinaselt lõputunnistuse ja õppealajuhataja Merle Nurmsilt mälestuseks almanahhi lasteaias veedetud aastatest. Almanahhid paneb kokku õppealajuhataja Merle Nurms koostöös rühma õpetajatega. Almanahhide sisu kätkeb endas tegevusi alates sõimerühmast kuni lõpurühmani välja, millest tehakse valik, mistõttu on almanahhi valmimise protsess üsna töömahukas, kuid tulemus vaeva väärt. Almanahhi materjalid trükitakse ja köidetakse trükikojas. Almanahhi kinkimise traditsioon sai alguse kümme aastat tagasi, 2007 aastal 19. lennuga.

30. LEND 2018 mai saali kaunistus.jpg

Tuult tiibadesse, 30. lend!