20.02.2018

Tallinna Läänemere Lasteaia kingitus 100 aastasele Eesti Vabariigile

Tallinna Läänemere Lasteaias otsustati Eesti Vabariigi 100 sünniaastapäeva tähistada temaatilise pildinäitusega ja kinkida oma Eestimaale pildikesed temast endast.

Eesti talu - Urvaste seelik Kits.jpgMõte pildinäitusest sai alguse fotoplakatitest. Lasteaeda toodi annetusena suures koguses fotoplakateid, mis olid ükshaaval pakitud pikkadesse torukujulistesse papist ümbristesse. Plakatid võeti leidlike õpetajate poolt kohe kasutusse, kuid mida teha nii suures koguses papptorudega, ei olnud esialgu veel selge.

Lasteaia koridori seinu kaunistavad pildid vajasid välja vahetamist ja tekkis mõte papptorusid kasutada uute Eesti teemaliste piltide raamideks. See idee võimaldas  taaskasutada suurt hulka jääkmaterjali. Torud ise otsustati kaunistada Eesti rahvariiete seelikutriipudega, mis pärit lapsi piltide valmistamisel juhendavate õpetajate kodukihelkondadest. Papptorud kaeti värvilise paberiga ja lakiti. Iga pildi kõrvale lisati teema, pildi valmistanud rühm ja seelikutriibu päritolu ning väike Eestimaa kaart, kus ära märgitud seelikutriibu kihelkonna asukoht.

Tehnika piltide loomiseks oli kokkuleppeliselt vaba ja see lasi loovusel lennata. Kõik aluspaberid olid ühesugused.

Enamus lasteaia lapsi said oma õpetajate juhendamisel osaleda Eestimaa ,,triibuseelikusse kudumises” ja nende tööd on eksponeeritud lasteaia koridorides. Tööde teostamises oli võimalus kaasa lüüa ka õpetaja abidel. Lapsed õppisid koostööd ja uusi tehnikaid ning said juurde teadmisi Eesti kohta. Õpetajad värskendasid teadmisi rahvariiete kohta ja süvenesid oma juurte päritolusse.Eesti rahvariided - Kuusalu seelik Mäger Ilves.jpg

Vilgas tegevus piltide valmistamisel äratas lapsevanemate tähelepanu ja nad huvitusid senisest rohkem lasteaia igapäevatööst.

Eesti meri - Koeru seelik Kass Karu.jpg Eestimaa paiku, loodust ja elu kujutavad uued pildid seintel tekitasid elevust nii lastes kui vanemates, neid märgati ja uuriti hoolega.

Projektiga ,,Triibuseelikusse kootud Eestimaa” osales Tallinna Läänemere Lasteaed ka Tallinna Haridusameti konkursil ,,Parim personaliprojekt haridusasutuses 2017".