05.06.2019

Tallinna Läänemere Lasteaia lõpetas 31 lend

29. ja 30. mail 2019 oli Tallinna Läänemere Lasteaias taas kord rõõmsalt pidulik ja veidike ka kurb meeleolu. Teele saadeti 31 lennu lapsed.

Tln. Läänemere Lasteaia 31. lend 2019 mai.jpg29. mail pidas lõpupidu II kooliks valmistuv rühm (Karu). Erksate kaunistustega saali kogunesid lasteaia lõpetajate vanemad, õed, vennad ja vanavanemad, lasteaia töötajad. Seejärel hakkasid muusika saatel paaridena saabuma päevakangelased ise, rühma õpetajad Krista ja Ester esitlesid oma lapsi. II kooliks valmistuvas rühmas lõpetas lasteaia 7 tüdrukut ja 9 poissi, kokku 16 last. Peale tutvustust alanud kontserdil esinesid Karu rühma lapsed laulude, tantsude ja luuletustega. Kontserdile järgnes lasteaia direktori Mae sõnavõtt ja peale seda andis ta lasteaia lõpetajatele kätte lõputunnistused. Lasteaia poolt sai iga laps mälestuseks almanahhi lasteaias veedetud aastatest. Rühma lapsevanemate esindajad tänasid omalt poolt rühma õpetajaid Kristat ja Esterit, õpetaja abi Katit, muusikaõpetaja Erikat, liikumisõpetaja Katrinit ja lasteaia juhtkonda.Läänemere La  Karu r. lõpupidu 29.05.2019.jpg

30. mail oli lõpupidu I kooliks valmistuval rühmal (Ilves). Peo alguseks saali kogunenud pereliikmed ja lasteaia töötajad ootasid lõpetajate saabumist. I kooliks valmistuvas rühmas lõpetas lasteaia 12 tüdrukut ja 6 poissi, kokku 18 last. Lapsed tulid saali ükshaaval muusika saatel, tüdrukud tegid kniksu ja poisid kummarduse. Rühma õpetajad Aive ja Indiira tutvustasid oma lapsi kordamööda, öeldes lapse nime ja midagi iseloomulikku lasteaia ajast ning kelleks laps täiskasvanuna saada soovib. Kaks tüdrukut ja kaks poissi tahtsid saada politseinikuks, see oli kahe lõpurühma peale kokku kõige populaarsem elukutse, sest ka II kooliks valmistuvas rühmas oli politseiniku ametist unistajaid. Tutvustamisele järgnes Ilvese rühma laste meeldejääv esinemine laulude, tantsude ja luuletustega. Peale elamusterikast kontserti kõneles lasteaia direktor Mae, kes seejärel andis lõpetajatele lasteaia lõputunnistused. Aivelt ja Indiiralt sai iga laps mälestuseks almanahhi tegusatest lasteaia aastatest. I kooliks valmistuva rühma lapsevanemad tänasid rühma õpetajaid Aivet ja Indiirat, õpetaja abi Nataljat, muusikaõpetaja Erikat ja liikumisõpetaja Katrinit, samuti lasteaia juhtkonda.

Hüvasti lasteaed 30.05.2019.jpg

Mõlemal peol oli lapsi rõõmustamas ka Läänemere Lasteaia maskott hülgepoeg Länni.

Tallinna Läänemere lasteaia lõpetas 31 lennuga 19 tüdrukut ja 15 poissi, kokku 34 last.

Head teed!

Uudise rubriigid: