26.04.2022

Moodsa õppimise festival iduEDU 2022

26. aprillil toimus Tallinna Hariduskvartalis moodsa õppimise festival „iduEDU“, mille alateema sel aastal oli “Õnnelik õppija krihvli või tahvliga - kuidas säilitada enda vaimset heaolu, olla õnnelik ja leida tasakaalu tehnoloogiaga rikastatud ja traditsiooniliste õpikeskkondade ning õpimeetodite vahel?".

Festivalil toimus 50 erinevat praktikult praktikule haridusuuenduslikku töötuba. Tallinna Lasteaed Pääsusilm viis läbi töötoa "Lõbusalt ja targalt - digi- ja robootikavahendid õppe- ja kasvatustegevuses". Töötoas tutvustasime, kuidas on meie lasteaias süsteemselt tegeletud digi- ja robootikavaldkonna lõimimisega õppe- ja kasvatustegevustes ning kuidas pööratakse tähelepanu laste MATIK-oskuste arendamisele. Lisaks teadmiste jagamisele, said töötoas osalejad ise planeerida ja läbi teha praktilise MATIK-oskusi toetava õppe- ja kasvatustegevuse koos digi-ja robootikavahenditega.