01.02.2019

Tallinna Lasteaia Karikakar suvine töökorraldus

Suveperioodil on lasteaias rühmad ühendatud seoses laste ja personali puhkustega.

ESMASPÄEVAST,  19. augistist 2019 on avatud  kõik rühmad.

Ootame lapssi lasteaeda!