03.11.2020

Tallinna Lepatriinu Lasteaia töökorraldus ja käitumsjuhised alates 4.novembrist Covid-19 leviku tõkestamiseks

COVID-19 juhtumid erinevates Tallinna ja Harjumaa haridusasutustes sagenevad. Alates 4.novembrist on COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks töökorraldus järgmine:

Õppetöö korraldus

 • Lasteaia õppetöö korraldus on paindlik, et tagada esmatähtsate hügieeninõuete piirangute täitmine.
 • Lasteaiad töötavad rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte.
 • Lasteaedades olevad saalid, spordiruumid jms ei ole ühiskasutuses. Muusikatunnid toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust.
 • Liikumistegevused toimuvad kõikidel rühmadel  õues.
 • Palun tagada lapsele õuetegevusteks sobiv riietus.
 • Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad.
 • Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata.
 • Õpetaja jagab infot lapsevanemale õppetegevuse kohta  Eliis keskkonnas. 
 • Kõik rühmad viibivad ilmastiku olusid arvestades õues nii palju kui võimalik.

Laste vastuvõtt

Lapsevanematel ei ole lubatud siseneda lasteaia hoonesse ilma maski või visiirita.

    Last toob lasteaeda haigustunnusteta lapsevanem.

 • Sõimed ja  3-a laste rühmad. Lapsevanem on kohustatud lapse rühma  toomisel ja rühmast koju viimisel kandma isiklikku maski või visiiri. Kui lapsevanemal puudub IKV (isiku kaitse vahend) toimub lapse üleandmine välisuksel.
 • Palun järgida maskide kasutusjuhendit.  
 • 4-7-a laste rühmad. Laste vastuvõtmine ja üleandmine  toimub välisuksel või õues. Kui vanemal on vaja eripõhjusel tulla rühma esikusse siis kannab ta isiklikku IKV.

 Laste üleandmine välisuksel: Lapsevanem helistab oma lapse/ laste rühma fonokella.

Ukse avanedes suunab lapse/lapsed fonouksest sisse ja sulgeb fonoukse.

Personali tervise huvides, vältimaks personali külmetumist ja viibimist tuuletõmbes palun lapsevanematel mitte jääda avatud  ukse vahele õpetajat ootama.

 • Lapse lasteaeda saabumisel, peale riietumist, suunab õpetaja või õpetaja abi lapse koheselt käsi pesema.
 • Hommikul vaatavad õpetajad üle laste tervisliku seisundi ja kraadivad lapsi kontaktivaba kraadiklaasiga rühmas.
 • Kodust kaasa võetud mänguasjad ei ole lasteaias hetkel lubatud. Erand on isiklik kaisuloom, mis ootab last lapse voodis ja ei ole toas mängimiseks.
 • Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

Huvitegevus

Alates 4.novembrist huvitegevust ei toimu.

IKV,

hügieen

 • Kõikidel lasteaia töötajatel on olemas IKV.
 • Lasteaia töötajad järgivad isiklikku ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid nagu käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.

Roheliste südamete klubi

Ei toimu

Valverühm

Ei toimu.

 • Sõimerühmade lahtioleku aeg ei muutu ja on  7.30-18.00.
 • Kõikide aiarühmade lahtioleku aeg on  7.00-19.00.

Toitlustamise korraldus

 • Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseerida kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
 • Laste toitlustamisel jälgivad õpetajad ja õpetaja abi, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.

Suhtlus keskkonnad

 • Eelistada veebipõhist suhtlust- zoom, skype, e-kirjad, Eliis, telefon.