11.10.2021

Tallinna Liikuri Lasteaeda tunnustati TEL-võrgustiku liikmeks

Alates juunist 2021.a. Tallinna Liikuri Lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku ning lähtub oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Eesti Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes panustavad lapse tervise hoidmisesse, tugevdamisse ja tema tervisliku arengu suunamisse.

Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi, mille kaudu on võimalik mõjutada nii laste, nende vanemate, lasteaia personali kui ka kogu paikkonna tervise teadlikkust.

Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist.

TEL töö põhimõtete ja tegevusvaldkondadega on võimalik lähemalt tutvuda Tervise Arengu Instituudi koduleheküljel ning Koolispordi aasta teemakuudega siin.

 Tervise edendamise tegevust planeerib ja juhib lasteaia tervisemeeskond ehk TEL-töörühm.