20.04.2022

Tallinna Liikuri Lasteaia õpetaja osales UNESCO jõevaatluse koolitusel

Läänemere projekti raames, mis on osa UNESCO ühendkoolide võrgustiku programmist, me tähistame erinevaid tähtpäevi ning korraldame ka uurimisretke. Varsti toimub meie lasteaias ka Jõevaatluse õppepäev ning selle teostamiseks eesti keele õpetaja Anastasiia Polubotko osales koolitusel, et tutvuda jõgede ja teiste veekogude keemilise kui ka bioloogilise uurimise võimalustega koos lastega.

Koolitusel näideti, kuidas peaks veetemperatuuri ja voolu tugevust mõõta, meisterdati vahendit, millega vee hägusust mõõta, indikaatorite abil mõõdeti vee hapelisust ja sellest tehti järeldusi veekeskkonna organismidele elukõlblikkuse kohta. Samuti samblad, vetikad ning erinevad putukad ja teised eluorganismid on indikaatoriteks, milline keemiline koostis veekogul on või mis reostamise tüübiga võib tegu olla - seda saab nii võrgu kui ka mikroskoobi abil tuvastada. Palju bioloogilist informatsiooni leiab ka jändrikpuude koorest - kui veest ta võtta ja hambaharjaga koort puhastada vedeliku sisse, saab värvi järgi bakterite ning vetikate organisme kindlaks teha.

Vaata köitvaid õppepäeva pilte meie galeriis.