20.06.2017

Tallinna Linnaarhiiv esitleb toimetiste uut numbrit

Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tn 4) toimub kolmapäeval, 21. juunil kell 16 toimetiste sarja uue raamatu esitlus.

Tallinna Linnaarhiivi toimetiste sarja 15. raamatuna ilmus „Kaupmees Matheus Spielmanni arveraamatud 1568–1570 = Rechnungsbücher des Kaufmanns Matheus Spielmann von  1568–1570“.

118-leheküljelise allikapublikatsiooni koostas Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraator Ivar Leimus ja selle kujundas Aime Andresson. Teoses on Ivar Leimuse pikem sissejuhatus eesti ja saksa keeles, kaks Liivi sõja aegset arveraamatut ning isikuregister.

Raamatus on käsitletud Matheus Spielmanni tegevust kaupmehena ja tema äripartnereid,  arveraamatu kaubaartikleid, tehtud kulutusi, saadud kasumit jms.

Matheus Spielmann, laia haarde ja ulatusliku käibega kaupmees, kelle ärisidemed ulatusid Antwerpenist Vilniuseni ja Kölnist Moskvani, suri 20. märtsil 1570 hertsog Magnuse mahajäetud piiramislaagris Tallinna all. Sel ajal toimus Liivi sõda, pöördeline ajajärk, mille kaubanduselu kohta oli seni vähe teada. Arveraamatutest nähtub, et vastupidiselt levinud seisukohale ei olnud Tallinn, vaatamata Narva konkurentsile ja juba aastakümme kestnud Liivi sõjale, minetanud oma rahvusvahelist tähtsust vahendajana Lääne-Euroopa ja Venemaa kaubanduses.

Matheus Spielmannist maha jäänud kaks arveraamatut on hoiul Tallinna Linnaarhiivis.
Need on ühed vähesed säilinud allikad, mis lubavad heita lähema pilgu varauusaegses Tallinnas tegutsenud kaupmehe äritegevusse.​