26.05.2017

Tallinna Linnaarhiivis antakse üle Eesti ajalookirjanduse aastapreemia

Täna kell 15 antakse Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tn 4) üle Eesti 2016. aasta ajalookirjanduse preemia.

Ajalookirjanduse preemiat antakse välja alates 1996. aastast, mil ekspertkomisjon valis välja 1995. aasta parima ajalooraamatu. Seega anti tänavu preemia välja 22. korda. Aastapreemia eesmärk on tunnustada parimate ajalooraamatute autoreid ja hinnata Eesti ajalooteaduse hetkeseisu.

Seekord esitati 15 ajalooraamatut, sh monograafiad, koguteosed, artiklite kogumikud, doktoritöö jm. Ekspertkomisjoni liikmed olid sel aastal dr Aivar Põldvee, dr Tiit Rosenberg ja dr Heiki Valk.

Ühtlasi annab ajalookirja TUNA toimetus üle 2016. aastal ajakirjas ilmunud parima ajalooartikli preemia.

Konkurssi korraldavad vaheldumisi kaheksa asutust - Akadeemiline Ajalooselts, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstiakadeemia, Pärnu Muuseum, Rahvusarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.